BIFW’19 – CIDI Chanapatana Fashion Show
Academy : CIDI
Location : Siam Center
Date/Time : 30 March 2019, 15.30

Back to Show’s Table

BIFW’19 – CIDI Chanapatana Fashion Show

นำผลงานของดีไซเนอร์หน้าใหม่จากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์มาให้แฟชันนิสต้าได้ชมกัน นำโดย NADYN JADYN ออกแบบผลงานแฟชั่นจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติชนเผ่าเหรี่ยงปกากะญอเป็นองค์ประกอบหลัก สร้างมิติทับซ้อนบนผืนผ้าที่พลิ้วไหวเต็มไปด้วยลูกเล่น สะท้อนแฝงถึงแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติ, mimsis นำเสนอความต่างสุดขั้วที่อยู่ร่วมกันได้ งานแฟชั่นอันเกิดจากการเลือกใช้โทนสีขาวดำที่คอนทราสกันในตัว แต่ทั้งสองสีกลับทวีความงามยิ่งขึ้นเมื่ออยู่รวมกัน, PRAO BANGKOK แรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติในสวนดอกไม้ แสงยามพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าล้อไปกับดอกไม้ผลิบานพลิ้วไหวมาบนวัสดุผืนผ้าที่มี เท็กซ์เจอร์, Label 31 บอกเล่าเรื่องราวความรักอันวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่ามกลางแมกไม้รำเนาไพรภายใต้แสงจันทร์ ความแตกต่างของโทนมืดกับความมหัศจรรย์ของความรักสร้างพลังที่เข้มแข็งและอ่อนไหว, BLACK SUGAR ผลงานที่น่าประหลากใจ เกิดจากจากทดลอง การพับ ตัด เย็บผ้า เพื่อค้นหารูปทรงที่แตกต่าง ปราศจากการตั้งต้นที่จะทำให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง แต่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดเป็นรูปทรงเครื่องแต่งกายที่สะดุดตาในโชว์ครั้งนี้ รวมทั้งอีกหลากหลายแบรนด์ให้คอแฟชั่นได้ติดตามชม

« 1 of 2 »

Pros