กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรงที่ผ่านการคัดเลือกสู่โครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 เพื่อเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ณ งาน STYLE Bangkok April 2019 สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย ที่ฮอลล์ EH101 คูหา Designers’ Room & Talent Thai ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการ Designers’ Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ ทั้งได้สร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบของไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เกิดการพัฒนารวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าขยายมูลค่าการส่งออกและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการออกแบบของไทยในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งผลักดันส่งเสริมนักออกแบบให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ทางโครงการ Designers’ Room & Talent Thai ประจำปี 2019 ได้เปิดรับสมัครนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการฯไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 160  แบรนด์ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่มีสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไม่เหมือนใคร และได้คัดเลือกนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 67 แบรนด์ โดยจะที่ทางโครงการจะสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักออกแบบที่มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักออกแบบทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์ การสรรหาวัตถุดิบ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความรู้ในเชิงธุรกิจการตลาด อีกทั้งช่วยขยายเครือข่ายด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการ โดย 67 แบรนด์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ

Pros