กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา และจากความสำเร็จของโครงการผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik by OCAC) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการต่อยอดและให้เกิดความต่อเนื่องจนเกิดเป็น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ (Contemporary Southern Batik) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

สำหรับครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิตงานบาติกท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นจาก ๔จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จำนวน ๑๕ ท่าน กับนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวไทย ๓ แบรนด์ได้แก่ Sarunrat Panchiracharoen โดย คุณศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ T-Ra Chantasawasdee โดย คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ และ Ek Thongprasert โดย คุณเอก ทองประเสริฐ

Sarunrat Panchiracharoen โดย ศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ
ศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ สร้างสรรค์คอลเลกชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านลวดลายบาติกบนผืนผ้าที่เข้าเลือกใช้ เรื่องราวของการเดินทางไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ กับการดำน้ำแบบฟรีไดรฟ์ อันเป็นรูปแบบการดำน้ำที่ปราศจากเครื่องช่วยหายใจ และสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ ประหนึ่งเป็นสัตว์ทะเลทั้งหลายที่ได้สัมผัสความงามใต้ท้องทะเล ที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจแล้วสนุกสนานในทุกครั้งที่ไป

T-ra Chantasawasdee โดย ธีระ ฉันทสวัสดิ์
ธีระ ฉันทสวัสดิ์ สะท้อนประสบการณ์จากการเดินทางไปยังประเทศไอซ์แลนด์กับครอบครัวของเขาผ่านงานบาติก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความงามของแสงเหนือผ่านการไหลเวียนของสีสันบนผืนผ้า หรือ ความภาพความประทับใจของธารน้ำแข็งที่ Diamond Beach ที่ถูกตีความผ่านเทคนิคการย้อมด้วยน้ำแข็ง รวมถึงการตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติ ที่ได้พบเห็นจนสามารถพัฒนา มาเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นผ่านเทคนิคการเดรปปิ้ง บนโครงชุดที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

EK Thongprasert โดย เอก ทองประเสริฐ
เอก ทองประเสริฐ คือนักออกแบบที่ตื่นเต้นกับการค้นคว้าเสาะหาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านเงื่อนไขทางกาลเวลาต่าง ๆ ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเขา สำหรับคอลเลกชั่นนี้ เอก ทองประเสริฐ ติดตามการเดินทางของผ้าบาติกในพื้นที่แถบชวาผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคล่าอานานิคมของชาวดัตช์ ที่เขาเชื่อว่าความคล้ายคลึงระหว่างลวดลายภาพพิมพ์บนผืนผ้าด้วยการใช้น้ำตาเทียนในประเทศแถบแอฟริกา และงานบาติกของไทยอันได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซียนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกในการค้นหา และตีความของ เอก ทองประเสริฐ ในคอลเลกชั่น The Reversed Colonialism นี้ ผ่านการเลือก หยิบยก องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ มาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในแต่ละชิ้นงาน เพื่อทำลายความห่างไกลของผ้าบาติกกับวิถีชีวิตอันรีบเร่งในยุคปัจจุบัน

Pros