ด้วย กองประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN, MRS. DEAF THAILAND ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประกวดเวที MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 กองประกวดฯได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ได้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดประกวดรอบ The Final Showประจำปี 2020 ณ จรินทร์ทิพย์ ถนนครีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563 นี้

โดยเป็นเวทีที่ได้รับรองภายใต้องค์กรคนหูหนวกนานาชาติ “Missdeaf Ltd. เพื่อค้นหาตัวแทนคนหูหนวกหรือคนหูตึงเป็นตัวแทนเข้าการประกวดในเวทีคนหูหนวกระดับนานาชาติ 4 เวที เช่น Miss & Mister Deaf World 2020 เป็นต้น

« 1 of 2 »

ขอบคุณ แบงค์ ที่มาช่วยด้วยใจ
ทีมแต่งหน้า Kim studio
ทีมทำผม พี่กุ๊ก และเพื่อนๆ
ทีมล่ามภาษามือ
ชุดว่ายน้ำ Steamline, SL
และสถานที่ อจินไตย สตูดิโอ

กองประกวดฯ ขอเรียนว่า การจัดประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 เป็นเวทีที่มุ่งสร้างสิทธิความเท่าเทียมของคนหูหนวก และคนหูตึงในการมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการแสดงออกถึงความรู้ ความคิด การมีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่านการประกวดที่ไม่ใช่การมุ่งเน้นความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ เช่น การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์อย่างรู้เท่าทัน สำหรับคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดย สำนักงาน กสทช. และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ในการนี้ กองประกวดฯจึงจัดรอบสัมภาษณ์และความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดคนหูหนวกและคนหูตึงในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส โดยสัมภาษณ์สามประเภทได้แก่ สัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISS DEAF QUEEN THAILAND 2020 (สาวประเภทสอง) เวลา 10:00 – 12:30 น., สัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISTER DEAF THAILAND 2020 (ผู้ชาย) เวลา 13:00 – 15:30 น. และสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISS DEAF THAILAND 2020 (ผู้หญิง) เวลา 15:30 – 18:00 น.
กองประกวดฯ จึงเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุติที่มีความเชี่ยวชาญ
กองประกวด ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กับผู้เข้าประกวดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

 

#เวทีคนหูหนวกอันทรงเกียรติ
#DeafThailand
#MissDeafThailand
#MisterDeafThailand
#MissDeafQueenThailand

Pros