งานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน
สถานที่จัดงาน : โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น .

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens