งานประกวด”หนูน้อยตลาดน้ำ”
จัดโดย : การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สถานที่ : ตลาดน้ำประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี
ที่ถ่ายแบบ : ร้าน ณ.ชานเรือน
Brand : Aeyrista Club & Lana Cayla Style
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens