ธีม ” รักษ์ผ้าไทย ” รายการ  Amazing  kids  by  Aeyrista club   ร่วมกับแบรนด์  Min mint Chanikan,  Lana cayla style,   Jee-TA kids,   TA-K-LO ,   Review kids
ณ  Red Hall Studio
วันอาทิตย์ ที่  7 เมษายน  2562    เวลา 10.00 น.

งานเดินแฟชั่นโชว์  หนูน้อยสงกรานต์  2019

#Liveสด online TV5HD1

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens