FashionShow : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน Thai Silk
Brand : Multi Brands
Venue : CentralWorld
Date/Time : 10 August 2012, 19.00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน

Photo by Banhan

รัฐบาลไทยโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เนรมิตปรากฏการณ์อันทรงคุณค่าแก่การจดจำ ที่สุดแห่งความตระการตา กับการรวมตัวครั้งแรกของ ๔๒ แฟชั่นดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย  รังสรรค์แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย

Click here to Google Photo Gallery

ทินกร อัศวรักษ์ ผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดของงานโชว์ชุดผ้าไทยในครั้งนี้ ผนึกกำลัง ๔๒ แฟชั่นดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ นคร สัมพันธารักษ์, ชำนัญ ภักดีสุข, สมชาย แก้วทอง, ศิริชัย ทหรานนท์, พลพัฒน์ อัศวประภา, ประภากาศ อังศุสิงห์, ชนะชัย จรียะธนา, ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์, พิสิฐ จงนรังสิน,  ภูวภวิศ กฤตพลนารา, วทิต วิรัชพันธุ์, อิทธิ เมทะนี, พิมพ์ณัฐชยา ลิปตวัฒน์,  ชนิตา ปรีชาวิทยากุล, จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล, ทวีศักด์ สมานมิตร,ชัยชน สวันตรัจฉ์, มัญชุมาศ นำเบญจพล, ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน,  ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, ภาณุ อิงคะวัต, วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์, เอกภูมิ งานฉมัง, ดิษยา สรไกรกิติกุล, สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์, อนุรักษ์ ร่วมสุข, ปราบ นาวาเศรษโสภณ, มลลิกา เรืองกฤติยา, ณัฎฐ์ มั่งคั่ง, ภัทรศรัณย์   ศรีเลื่อนสร้อย, ชัย เจียมอมรรัตน์, ทเนศ  บุญประสาน,  วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข, พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์,     ประวิทย์ สวัสดิ์วิภาชัย, ธีระ ฉันทสวัสดิ์, อดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์, มิลิน ยุวจรัสกุล, ผุสดี มันตราภรณ์, นัทธนุช วงศ์พัวพันธุ์, วรรณศิริ คงมั่น, เอก ทองประเสริฐ, เมตตา ตันติสัจจธรรม, พิมพ์พา คำพับ

รังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ชุดไทยร่วมสมัยที่ถูกดีไซน์และตัดเย็บอย่างประณีตวิจิตรบรรจงทั้งหมดกว่าร้อยชุด และพิเศษสุดกับการคัดสรรผ้าไทย ๑๐ ชนิด ได้แก่ ไหมเรียบ, มัดหมี่, หางกระรอก, เกล็ดเต่า, ผ้าขาวม้า, ผ้าขิด, แพรวา, ลูกแก้ว, หมี่ข้อ และ ผ้าชาวเขา ที่ได้รังสรรค์ให้ออกมาเป็นชุดไทยร่วมสมัยที่งดงามสมดังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ในพระฉายาลักษณ์ที่หาได้ยาก และทรงพระสิริโฉมในพระจริยาอันงดงามยิ่ง ในเวลาทรงภูษาพัสตราภรณ์ ทั้งนี้การแสดงแฟชั่นโชว์จะมีขึ้นตลอดระยะเวลาของนิทรรศการในครั้งนี้ ดังนี้ วันที่๑๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. , วันที่๑๑-๑๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. , วันที่ ๑๓ – ๑๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สำหรับงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา        บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน นิทรรศการแห่งความทรงจำซึ่งร้อยเรื่องราวอันตราตรึงใจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ปวงชนชาวไทยอาจไม่เคยได้ทราบมาก่อนในหลายๆ  พระจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นทั้งสิ้น ๔ ส่วนด้วยกัน

“พระแม่แห่งแผ่นดิน”  (โซนที่ ๑) หรือพื้นที่จัดแสดงส่วนแรกเปรียบได้ดังการเบิกโรงก่อนนำพาผู้ชมก้าวเข้าสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในบทต่อๆ ไป กับพวงมาลัยขนาดใหญ่เท่าตึก ๕ ชั้น ซึ่งประดับประดาและตกแต่งอย่างพิถีพิถันในพื้นที่ทรงกลมที่เปิดโล่ง คือจุดรวมพลสุดตระการตา ทั้งยังนับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานนิทรรศการ ด้วยนับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกเพื่อสร้างความประทับใจทางอารมณ์แก่ผู้ชมเป็นสำคัญ ทั้งพื้นที่ในส่วนนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ด้วยการร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ ๘๐ พรรษาในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

“ศิลป์แห่งแพรไหม” (โซนที่ ๒) สื่อถึงพระสิริโฉมผ่านผืนผ้าทอมือลายต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้คงไว้สืบต่อไป นับเป็นการรักษาภูมิปัญญาและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของไทยจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผ้าทอมือที่นำมาจัดแสดง เป็นผลผลิตชั้นสูงจากศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อาทิ มัดหมี่ เกล็ดเต่า แพรวา หมี่ข้อและไหมชาวเขา ทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ พระอุตสาหะ และพระกรุณาต่อพสกนิกร จนเกิดเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติ

ในงานนี้ ยังมีที่สุดแห่งปรากฏการณ์ทางแฟชั่น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อแฟชั่น       ดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าจำนวน ๔๒ ชีวิตรวมตัวกันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดไทยร่วมสมัยด้วยผ้าไทย ๑๐ ชนิดจากโครงการศิลปาชีพฯ ผสมผสานเข้ากับแรงบันดาลใจจากพระฉายาลักษณ์ทรงชุดไหมไทยต่าง ๆ พร้อมกันบนเวทีแคทวอล์ค อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยการผสมผสานเหล่านายแบบและนางแบบแถวหน้าของประเทศไทยเข้ากับหุ่นแสดงเสื้อในคราวเดียว

“พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน” (โซนที่ ๓) จัดแสดงนิทรรศการพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายซึ่งสะท้อนผ่านมุมมองของ ๙ ช่างภาพชั้นนำของประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพ พระอุตสาหะและพระกรุณาต่อพสกนิกรผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมากว่า ๖๐ ปี โดยภาพทั้งหมด เป็นภาพที่ถูกถ่ายขึ้นมาใหม่ แบ่งออกเป็น ๙ ด้าน คือ

๑. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ถ่ายทอดโดย ปิยะทัต เหมทัต
๒. พระราชกรณียกิจด้านเกษตรสูงชาวไทยภูเขา ถ่ายทอดโดย  สมชาย สุริยาสถาพร
๓. พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ ถ่ายทอดโดย วสันต์ ผึ่งประเสริฐ
๔. พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์นาฏศิลป์โขน ถ่ายทอดโดย ชำนิ ทิพย์มณี
๕. พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่า ถ่ายทอดโดย จุฑารัตน์ พรมุณีสุนทร
๖. พระราชกรณียกิจด้านการดูแลประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ่ายทอดโดย นพดล ขาวสำอางค์
๗. พระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพ ถ่ายทอดโดย ณัฐ ประกอบสันติสุข
๘. พระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือผู้อพยพเขมร ถ่ายทอดโดย คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง
๙. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ ถ่ายทอดโดย พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์

“คู่พระบารมี” (โซนที่ ๔) คือพื้นที่จัดแสดงส่วนสุดท้ายซึ่งอุทิศแด่เรื่องราวแห่งรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวและบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของงานปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ร่วมทุกข์สุขเคียงคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นานนับ ๖ ทศวรรษ เพื่อสร้างแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นและเป็นปึกแผ่น นอกเหนือจากภาพพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่หาชมได้ยากยิ่งของทั้ง ๒ พระองค์ ผู้ชมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องราวแห่งรักนับแต่คราแรกที่ทรงได้พบกันในบท “เมื่อแรกพบ” ก่อนจะนำเข้าสู่บทอื่นๆอย่าง “ฉันชอบการเป็นแม่มากที่สุด” “เสด็จตามไปทุกแห่งหน” เรื่อยไปจนกระทั่งถึง “ผู้เป็นขวัญและกำลังใจ” และ “นางแก้วของแผ่นดิน”

นอกเหนือจากภาพพระฉายาลักษณ์ , งานแสดงชุดไทยร่วมสมัยจากผ้าไหมไทย และการร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว ผู้ที่มางานยังจะได้ปลาบปลื้มไปกับพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานไว้ในวโรกาสต่างๆอีกด้วย

ด้วยพระมหากรุณาอันล้นพ้นอันมิอาจตอบแทนได้หมด ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพระแม่ของแผ่นดินที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อดูแลลูกๆของท่านมายาวนานนับชีวิต

รายละเอียดดีไซเนอร์ บนหุ่นที่จัดแสดงโชว์ กดลิงค์นี้

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial

One reply on “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน”

Comments are closed.