FashionShow : Brilliance of Future ประกายแห่งอนาคต ปี 2 – Press Conf.
Brand : Multi Brands
Venue : Jewelry Trade Center
Date/Time : 19 August 2015, 14.00

Brilliance of Future ประกายแห่งอนาคต ปี 2 – Press Conf.

Photo by Nattawat (Jade)

สมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ ร่วมกับ ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ หนึ่งในธุรกิจของเซ็นทรัลกรุ๊ป และ Loveyou Jewel จัดงาน “ประกายแห่งอนาคต ปี 2 (Brilliance of Future)” แฟชั่นโชว์การกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ขาดโอกาส พร้อมมอบความรัก ความอบอุ่น ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยขอรับบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสาหรับน้องๆ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งงานนี้มุ่งหวังให้เด็กได้ค้นพบคุณค่าภายในตัวเอง จากวินาทีที่เด็กๆ อยู่บนแคทวอล์คท่ามกลางสายตาที่ชื่นชม และเสียงตบมือของทุกท่าน วินาทีนั้นเด็กจะได้ค้นพบความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

Click here to Google Photo Gallery

งานนี้จะสร้างโอกาส และความเท่าเทียมให้กับเด็ก และเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้ร่วมเดินแบบอัญมณีและเครื่องประดับ เหล่าดารานางแบบ อาทิ คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม), คุณภัครมัย โปตระนันทน์ (ตอง) ฯลฯ นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า “เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ ให้พัฒนาก้าวไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้นการสร้าง เยาวชนให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง ด้วยการเปิดโอกาส และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่า สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ

สมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ ร่วมกับ Central Retail Corporation LTD. และ Loveyou Jewel จึงจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ได้เติบโตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป ผมขอเป็นตัวแทนในการขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันมอบแรงบันดาลใจให้อนาคตของเรา ในครั้งนี้ และขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และ ร่วมบริจาค “ประกายแห่งอนาคต ปี 2 (Brilliance of Future)” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial