ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)มาลินีมงคล ยุคลอมาตยกุล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ประทานผ้ากฐินโปรดให้นายณรงค์ หนูเชื้อ รักษาการนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ – นางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย –  นายนฤเทพ  สิทธิชาญคุณะ  – ดร. เอกชัย เหลืองสะอาด – นายวินัย วิมลศรีสุภาพ – นายภัทรพล เกียรติจุฑามณี – นางลัลน์ลิลิตฤดี วิเศษศิริ – นายวิสรร ไฟศาล ธนกุล ทอดถวาย ณ วัดบางมดโสธราราม (กลางนา)  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o เวลา ๑๒.๔๙ น.  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินและอนุโมทนาบุญ
ช่วงเช้ามีพิธีบวงสวงสร้างพระศรีอริยเมตไตรย

Photo by Banhan

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens