พระนครใต้ RMUTK
ชื่องาน : งานแสดงโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
14 February 2018

Photo by Banhan

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens