กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มอบรางวัล Qurated Fashion Mark 2022

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัล Qurated Fashion Mark 2022 สุดยอดผลงานการสร้างแบรนด์ใน 3 สาขาแฟชั่น ให้กับ 5 ผู้ประกอบการในโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2022 และมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ พร้อมการสรุปภาพรวมผลงานความสำเร็จของโครงการฯ

Click image for Google Photo Gallery

วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงความยินดีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2565 หรือ Qurated Fashion Incubation Project 2022 รวม 40 แบรนด์ และประกาศรางวัลผลงานยอดเยี่ยม โดยมีนางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการมอบรางวัล ร่วมด้วย ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คุณเศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เลขาธิการ สมาคมพ่อค้าผ้าไทย คุณอารยา อินทรา แฟชั่นสไตลิสและดีไซน์เนอร์ แบรนด์ Theatre และคุณศรัณญ อยู่คงดี แบรนด์ Sarran ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการฯ ภายในงานนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมประกาศรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังเป็นการสรุปภาพรวมกิจกรรมตลอดโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ พร้อมผลงานการจัดแสดงนิทรรศการแฟชั่นที่ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งมีกิจกรรมเสวนา Insight Experience Sharing ในหลากหลายประเด็น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจมุมมองในหลายมิติของผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรางวัล Qurated Fashion Mark 2022 และยังจุดประกายความคิดในการพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านรางวัลและการค้าในธุรกิจแฟชั่นด้วย

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประกาศรางวัล Qurated Fashion Mark 2022 มอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับ 5 ผู้ประกอบการที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านต่างๆ ดังนี้

Best Branding Award ได้แก่ 

  1. แบรนด์ Bwild Isan จากบริษัท Bwild BH จำกัด
  2. แบรนด์ Salete จากบริษัท Salete Studio จำกัด

Best Brand in Sustainable Fashion Market Award ได้แก่

  1. แบรนด์ Circular จากบริษัท Circular Industry จำกัด
  2. แบรนด์ Folkcharm จากบริษัท Folkcharm จำกัด

Best Brand in Digital Marketing Award ได้แก่

  1. แบรนด์ Tie Thai จากบริษัท Passara Intertrade จำกัด

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าความสำเร็จจากโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตผลงานใหม่ จำนวน 40 คอลเลคชั่น แต่หมายถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยแบรนด์หน้าใหม่ที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯ การสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ และการสร้างโอกาสในการเติบโตของแบรนด์ไทยในระดับนานาชาติ และทางกรมฯ ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการจัดแสดงสินค้าแฟชั่น เช่น งาน Who’s Next และงาน Maison & Objet ในประเทศฝรั่งเศส งาน Centrestage Asia’s Fashion Spotlight ที่ฮ่องกง และงาน MQ Vienna Fashion Week ที่ประเทศออสเตรีย เป็นต้น

ผศ.ดร.อโนทัยชลชาติภิญโญเปิดเผยว่าจากการที่โครงการได้ร่วมมือกับทางร้าน Iconcraft ซึ่งเป็นร้าน Multi-Brands Store ชื่อดังใน Iconsiam, Bangkok และร้าน Iconcraft, Kuala Lumpur ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผลงานแบรนด์แฟชั่นไทยคัดเลือก 25 แบรนด์ในโครงการฯไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการหรือ Pop Up Store ในสองศูนย์การค้าชื่อดังคือ Pavilion Kuala Lumpur ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2565 และที่ Pavilion Bukit Jalil ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 นั้นปรากฏว่ามีผู้บริโภคแฟชั่นชาวมาเลเซียให้ความสนใจแบรนด์ไทยเป็นจำนวนมากและมียอดการสั่งซื้อแบบ Pre-Order มาจำนวนหนึ่งซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่หลายแบรนด์เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียและคาดว่าทางศูนย์การค้าจะใช้ข้อมูลนี้ในการเจรจาธุรกิจกับแบรนด์ที่มียอดสั่งจองเพื่อนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายแบบต่อเนื่องต่อไป 

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้เปิดเผยว่านอกจากนิทรรศการแฟชั่นแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้รับโอกาสที่ดีมากจากงาน Kuala Lumpur Fashion Week 2022 ให้จัดแสดงแฟชั่นโชว์เต็มรูปแบบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในชื่อโชว์ Sawasdee KL ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ โดยในวันนั้นมีทั้งผู้สื่อข่าวออฟไลน์และออนไลน์ให้ความสนใจสัมภาษณ์และทำข่าว โดยมีผู้มีอิทธิพลทางแฟชั่นหรือ KOL และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจแฟชั่นจำนวนมากเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ 

ผู้สนใจสามารถชมผลงาน 40 คอลเลคชั่นใหม่ในรูปแบบ Qurated Lookbook, Qurated Trend Forecast และ  Video Clip ต่างๆ ได้ที่ Website : http://www.quratedfashion.com/2022 หรือสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage : Qurator Fashion TH

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial