FashionShow : อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช
Brand : Multi Brands
Venue : Siam Paragon
Date/Time : 11 August 2012, 17.00

 อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช

Photo by Nattawat (Jade)

นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช” โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ

Click here to Google Photo Gallery

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมเสมอมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย สนองตามพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างไทย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา“อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช” ขึ้น ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.30 น. ณ ลานกิจกรรม พาร์ค พารากอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระที่เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิศิลปาชีพในพระราชินูปถัมภ์

“อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช” คืองานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนำงานศิลปะ หัตถกรรม หัตถศิลป์ ที่พระองค์ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ นำมาเผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้และชื่นชมพระบารมี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

นิทรรศการ “พระแม่แก้ว แห่งแผ่นดิน” ที่จัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการที่สวยงามสมพระเกียรติ พร้อมทั้งพระฉายาลักษณ์และวิดิทัศน์ที่ทรงคุณค่าหาชมได้ยาก, นิทรรศการที่นำเสนอผลงาน หัตถศิลป์และผลงานการจักสาน ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษนิทรรศการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ, นิทรรศการ “คือหัตถา ผ้าไหม” ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการดำเนินงานอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผ้าไหมชนิดต่างๆของไทย มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย

การแสดงแฟชั่นโชว์ “วิจิตร หัตถา ผ้าไหม” เป็นการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ โดยนำผ้าไหมชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย อาทิ ผ้าไหมแก้ว ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา มาตัดเป็นชุดลำลองและชุดสำหรับออกงานสังคมทั่วไป ซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อและดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้า Noriko, Sarut, Dusk til Dawn, Eagga Mon และ Supachai การแสดงแฟชั่นโชว์จากนางแบบชั้นนำ อาทิ ซาร่า เล็กจ์, ,มาริสา แอนนิต้าตอง ภัครมัย เกรซ กาญจน์เกล้า, ชาร์ม โอสถานนท์, เข็ม รุจิรา, นุช โคลท์,ลูกหมี ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพและความงดงามและทรงได้รับพระราชสมญานามจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า “พระมารดาแห่งผ้าไหมไทย”

ปิดท้ายด้วยการแสดงนิรมิตโขนรามเกียรติ์ ตอน “ศึกมัยราพณ์” จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน “ศึกมัยราพณ์” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาแสดงอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการสืบสานตามพระราชปณิธาน

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา“อสีติชันษา มหาราชินีสมโภช” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens