อาภรณ์” นิทรรศการชุดประจำชาตินางงามไทย นิทรรศการที่รวมชุดประจำชาตินางงามไทยไว้ด้วยกันมากที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กว่า 57 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ถักทอร้อยเรียงเส้นสายด้ายไหมออกมาเป็น “ชุดประจำชาติไทย” ที่งดงามละเมียดละไม สมดั่งสตรีชาวสยาม เพื่อแข่งขันบนเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตน เสน่ห์ เอกลักษณ์ที่ชวนหลงใหล และคล้อยตามให้อยากรู้จักประเทศไทย

Click here to Google Photo Gallery

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การผสมผสานทางวัฒนธรรมมีแนวโน้มได้รับการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกมากขึ้น ทำให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง ที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม “พิพิธภัณฑ์ผ้า” เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอให้เป็นแหล่งแสดงผลงานผ้าไทยและสิ่งทอของประเทศไทย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานฉลองพระองค์ เพื่อนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบ และมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบชุดประจำชาติ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่งดงาม ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการอาภรณ์ นิทรรศการชุดประจำชาตินางงามไทย เพื่อเทิดพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านนิทรรศการเรื่องราวของผ้าไทยที่ทรงคุณค่า ซึ่งร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับชุดประจำชาติไทย ที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนไทยได้รำลึกถึงความสวยงามของชุดประจำชาติ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการ และความวิจิตรบรรจงในการออกแบบของ นักออกแบบชั้นนำของประเทศ การใช้วัสดุผ้าที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทย และการตัดเย็บของห้องเสื้อระดับแนวหน้า และสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดประจำชาติไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี วัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศในยุคสมัยปัจจุบัน ภายในงานได้เนรมิตปรากฏการณ์อันทรงคุณค่าแก่การจดจำ ที่สุดแห่งความตระการตา กับ 6 ฉลองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 43 ชุดประจำชาตินางงามไทยที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติ อาทิ ชุดไทยจักรีประยุกต์ ของภรทิพย์ นาคหิรัญกนก ชุดสยามไอยรา ของฝนทิพย์ วัชรตระกูล ชุดมัทนะพาธา ของพงศ์ชนก กันกลับ เป็นต้น

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม Center Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.30 น. ร่วมเปิดนิทรรศการกับเหล่านางงามจากหลากหลายเวทีการประกวด และรับฟังความประทับใจในการสวมใส่ชุดประจำชาติไทย (ชุดนักมวย) ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปี 2551 จากคุณแก้ม กวินตรา โพธิจักร ที่สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกกระทั่งปัจจุบัน ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกระบวนการออกแบบชุดประจำชาติไทย สำหรับการนำเสนอระดับนานาชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม อาภรณ์ นิทรรศการชุดประจำชาตินางงามไทย พร้อมมองประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 4300 ทุกวันเวลาราชการ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial

One reply on ““อาภรณ์” นิทรรศการชุดประจำชาตินางงามไทย”

Comments are closed.