น้องอะตอม(น้องนราวดี สิทธิปัญญา) อีกหนึ่งกิจกรรมของเธอ เชียร์ลีดเดอร์ทีมสีเขียว” คณะธัมมกัญญา”  งานกีฬาสีประจำปี 2561 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดขึ้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 – 15.00 น.

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens