FashionShow : โครงการอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ
Brand : มหาวิทยาลัยนเรศวร
Venue : Siam Paragon
Date/Time : 20 November 2015, 17.00

โครงการอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ

Photo by Banhan

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ขอเชิญร่วมรับชมวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายสตรี ประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่หาชมได้ยาก จัดแสดงผ้าทอที่เป็นผลงานออกแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนา ในงาน ““อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ” พร้อมชมของสะสมอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและวัฒนธรรมชื่อดัง ที่เกิดจากความรักและการเดินทางไปประเทศต่าง ๆ

Click here to Google Photo Gallery

นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษจิกายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 17.00 – 19.00 น. ร่วมเปิดนิทรรศการกับเอกอัครราชฑูตประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน พร้อมชมการแสดงแบบเครื่องแต่งกาย นำแสดงแบบโดย ซินดี้ สิรินยา วินศิริ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1996 เมญ่า นนทวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 และ พลอย วรางคนาง วุฑฒยากร Miss Tourism Thailand 2014 และ Miss Tourism Queen of the Year International 2014/15 และรับฟังความประทับใจในการสะสมและความงดงามของเครื่องแต่งกายสตรีอาเซียนจากอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีสำคัญที่แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานและเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดมา และในปีเดียวกันนี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย โดยแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่แตกต่างกันตามความเชื่อและภูมิประเทศ แม้รูปแบบจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันนั้น คือความพิถีพิถันในการเลือกใช้สิ่งทอ สำหรับมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เพราะสิ่งทอที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เครื่องแต่งกายนั้นๆ มีความโดดเด่นสวยงามและเกิดความสบายในการสวมใส่

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของอาภรณ์ 3 ” มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ” โดยภายในงานจะจัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่หาชมได้ยาก ซึ่งเป็นของสะสมของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและวัฒนธรรมชื่อดัง ที่เกิดจากความรักและการเดินทางไปประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดแสดงผ้าทอที่เป็นผลงานออกแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่จะมุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี อันเป็นมรดกของแต่ละชาติให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยเผยแพร่การแต่งกายสตรีรูปแบบต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งยังเป็นแนวทางการอนุรักษ์และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สิ่งทอต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ พร้อมมองความงดงามของวัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายและผืนผ้า ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ดนัย เรียบสกุล หัวหน้าโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 08-1636-4870 ทุกวันเวลาราชการ

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens