FashionShow : 10th Grand Sport Young Designer Contest 2014
Brand : Grand Sport
Venue : CDC
Date/Time : 24 April 2014, 13.30

10th Grand Sport Young Designer Contest 2014

Photo by Nattawat (Jade)

“New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and Technology”

Click here to Google Photo Gallery

นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับโครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์” (Grand Sport Young Designer Contest) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรื่องกีฬา ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างดีไซเนอร์หน้าใหม่เข้าสู่วงการผลิตภัณฑ์กีฬา

นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึง โครงการแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ว่า “โครงการฯ นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นจากน้องๆ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้เราได้กำหนดหัวข้อของการออกแบบ คือ “New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and Technology” เพื่อให้เป็นการออกแบบเชิงโครงสร้างที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้วัสดุแถบสะท้อนแสง ให้แก่น้องๆ นำมาใช้ในการออกแบบและผลิตชุดตามโจทย์ของการประกวด ที่น้องๆ ต้องออกแบบและทำการผลิตชุดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยและสามารถใช้งานได้จริงๆ ซึ่งแถบสะท้อนแสงเองก็นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในการผลิตเสื้อผ้ากีฬาในปัจจุบัน

จากการที่ได้เห็นผลงานของน้องๆ ที่เข้ารอบทั้ง 10 ทีม ทำให้เห็นได้ว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ต่างชาติ น้องๆ ทุกคนล้วนมีความตั้งใจจริงๆ ความสร้างสรรค์ แนวคิดและไอเดียใหม่ๆ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ ตนในฐานะของผู้จัดการประกวดนี้ขึ้นมา ก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างดีไซเนอร์หน้าใหม่เข้าสู่วงการผลิตภัณฑ์กีฬาบ้านเราต่อไป

สำหรับการประกวด แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจาก นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบันชั้นนำ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและประชันไอเดีย รวมทั้งสิ้น กว่า 500 ผลงาน จาก 27 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสู่รอบ Final 10 ท่าน จาก 5 สถาบัน รางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล และ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลประเภทชุดกีฬาชาย และรางวัลประเภทชุดกีฬาหญิง โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์ Rotring รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และผลิตภัณฑ์ Rotring รางวัลดีเด่น ชาย 3 รางวัล และ รางวัลดีเด่นหญิง 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 10,000 และผลิตภัณฑ์ Rotring

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
01. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการ/เหรัญญิก คณะกรรมการโอลิคปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด
02. ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล หัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
03. ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04. ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
05. อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, Creative& Design Director T-ra
06. คุณกรรณิกา วิริยะกุล กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
07. คุณกฤษณราช จินดาวงศ์ พิธีกร รายการแฟชั่นโฟกัส
08. คุณจตุพร สถิตดำรงธรรม ผู้จัดการแผนกสรรหา พัฒนาแบบ และวัตถุดิบ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
09. คุณทายาท เตชะสุวรรณ์ Textiles Designer Nitas Tessile Co., Ltd. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง
10. คุณมรกต โกมลบุตร ดีเจ FAT Radio
11. คุณมาฬิศร์ เชยโสภณ บรรณาธิการแกรนด์สปอร์ตนิวส์, นักแสดง, นักเขียน
12. คุณมิลินท์ นิมากร ดีไซเนอร์อาวุโส บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
13. คุณยอดชาย ขันธะชวนะ ที่ปรึกษาฝ่ายกองบรรณธิการ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
14. คุณพุทธธิดา ศิระฉายา Managing Director Sky Entertainment co., Ltd.
15. คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

10th Grand Sport Young Designer Contest
‘New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and Technology’

Now being held for its 10th consecutive year, “Grand Sport Young Designer Contest” is a competition for fashion design students to design sportswear, with the winners being awarded a Royal Trophy graciously granted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana, herself an internationally-renowned fashion designer.

Supported by the Grand Sport Group Co., Ltd., the competition aims to stimulate young people’s interest in sports while giving them the opportunity to express their creativity. The competition also offers the opportunity to gain new experiences through an integrated learning process aimed at cultivating inspiration, thereby nurturing a new generation of fashion designers focused on sportswear.

Mr.Thiti Pluekcha-Um, Managing Director of Grand Sport Group, spoke of the background behind the 10th Grand Sport Young Designer Contest in the following terms: “We have held this competition for the past ten years and on each occasion it has been well received. It always attracts a lot of entries from students at various universities who are encouraged to enter by their mentors and instructors. This year, the competition takes ‘New Sporting Frontiers – Synthesizing Design, Function & Technology” as its theme with a special focus on innovating structural design. A big thanks goes to 3M (Thailand) Co., Ltd. for providing fabrics for the entrants to work with that feature the latest reflective strips, a new fabric technology specially created for sports clothing. The students can use the fabric to design and create sports outfits consistent with the competition theme that are both fashionable and practical.”

The executive continued that: “Having seen the entries, I can tell you that there are a lot of talented young people in Thailand. In particular, the submissions by the ten finalists are really world class. I commend them for their commitment, skill and creativity. It has been an inspiration to see so much vision and so many great new concepts. It all confirms that we are succeeding with our mission to uncover Thailand’s young fashion design potential and give it an outlet in an integrated learning process that helps them develop. Moreover, in helping to inspire a new generation of designers of sportswear, it bodes well for the future of the industry in Thailand.”

In all, the 10th Grand Sport Young Designer Contest attracted over 500 entries from 27 leading fashion design institutes across the country. In submitting their creative sportswear designs for review by a panel of professionals, they all gained insightful feedback and excellent experience.

Ten prizes divided into two categories – Men’s Sportswear and Women’s Sportswear – are set to be presented to the ten finalists. The winner in each category will receive a Royal Trophy graciously granted by HRH Princess Sirivannavari Nariratana, a Baht30,000 scholarship, and Rotring products. The first runners-up will receive a special laurel trophy, a Baht15,000 scholarship, and Rotring products. Three outstanding award winners in each category will receive laurel trophies, Baht10,000 scholarships and Rotring products.

 

M006 นายปวีณ น่วมนารี (น้าหนึ่ง) ชั้นปีที่4 เอกออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผลงาน INNOVATION ชนิดกีฬา กอล์ฟ แรงบันดาลใจ การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ

 

M007 นางสาวธิชชยา ศิริธร (พลอย) ชั้นปีที่ 2 ภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน Life is Dynamic ชนิดกีฬา จักรยาน แรงบันดาลใจ สถาปัตยกรรม Dynamic tower ของ david fisher ซึ่งสามารถหมุนรอบ 360 องศา ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยพลังที่ใช้ในการหมุนนั้นได้มาจากกังหันลมที่แทรกตัวระหว่างชั้น ที่จะแปลงพลังงานลมเป็นกระแสไฟฟ้า และจากเซลสุริยะ (Solar Cell) ที่อยู่บนดาดฟ้าแต่ละชั้นที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า

M027 นางสาวพรสรวง แสวงเจริญ (กุ๊กกิ๊ก) ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน Solarium ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล แรงบันดาลใจ ระบบจักรวาล มนุษย์พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รู้เรื่องราวมากมายของจักรวาล ทุ่มเททั้งแรงกาย เวลา ความรู้ และงบประมาณมหาศาล เพื่อเรียนรู้และเข้าใกล้มันทีละน้อย ถึงบางครั้งความพยายามเหล่านั้นจะล้มเหลว แต่มันก็มีส่วนทาให้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ และนี้คือแรงบันดาลใจที่ทาให้เกิดอีกหนึ่งนวัตกรรมจากการต่อยอดความพยายามเหล่านั้น

M086 นายทวีวุฒ อินชีวงค์ (จอร์ส) ชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผลงาน FIREFLY ชนิดกีฬา จักรยาน แรงบันดาลใจ หิ่งห้อย ด้วยคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเปล่งแสงออกมาจากก้นของมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายในยามค่าคืนทาให้มองเห็นได้ในระยะไกลถึงแม้ว่ามันจะเป็นแมลงตัวเล็กๆ ด้วยแสงที่หิ่งห้อยเปล่งออกมาทาให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากแมลงชนิดอื่น

M111 นางสาว จินต์จุฑา สัตตบงกช (ปลาย) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน AGITOMY-SPEEDWEAR ชนิดกีฬา เทนนิส แรงบันดาลใจ การมองทะลุผ่านเข้าไปในร่างกายคน เข้าไปเห็นเส้นเลือดหลัก กระดูก และโครงสร้างภายใน

 

F005 นางสาวณัฏฐ์กานดา อมรรัตนโรจน์ (พราว) ชั้นปีที่ 1 สาขานฤมิตศิลป์ เอกแฟชั่น สิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน Birdie Blaze ชนิดกีฬา กอล์ฟ แรงบันดาลใจ “Sky and Water 1” MC. Escher painting & fashion sport wear 1990’s ได้หยิบผลงานศิลปะชื่อ Sky and water1 วาดโดยศิลปินชาว Canada ชื่อ MC Escher ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1938 ด้วยเทคนิค optical illusion หรือการพรางตาเหมือนเป็น jigsaw

F058 นายมิติ ธรรมเจริญ (เม่น) ชั้นปีที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผลงาน REARRANGE ชนิดกีฬา เทนนิส แรงบันดาลใจ: รูปแบบของตึก สถาปัตยกรรมที่มีทรงเป็นแบบเรขาคณิต

F083 นายภาดล สรณะสมบูรณ์ (ปั๊กเป้า) ชั้นปีที่ 2 เอกออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผลงาน The Reflection ชนิดกีฬา เทนนิส แรงบัลดาลใจ “เพชร” สิ่งสวยงามที่มีความเป็นอมตะ พบเห็นเมื่อไรก็ดูเป็นสิ่งที่ทันสมัยและน่าใจ เพราะเพชรเป็นแร่ที่มีความเป็นเหลี่ยมด้วยตัวของมัน ยิ่งนาเจียระไนก็จะทาให้กระจายแสง ส่องความแวววาวออกมา

F107 นางสาวจิตรารัตน์ โรจนกิตติภักดี (เชอรี่) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน The Dynamic Move ชนิดกีฬา เทนนิส แรงบันดาลใจ : Dynamic การเคลื่อนไหว ตัวโครงชุดถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับ Movement โดยเน้นไปทางเส้นโค้ง (curve) ที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว บวกกับลาย Graffiti print แบบdynamic ในศิลปะแบบkineticที่มองดูคล้ายเหมือนเคลื่อนไหวอยู่

F169 นางสาวพัชรดา ถาวรปัญจทรัพย์ (บิม) ชั้นปีที่3 สาขาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน twist-twist ชนิดกีฬา จักรยาน แรงบันดาลใจ รูบิก (RUBIK) ก้อนพลาสติกสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สีสันต่างกันที่สามารถบิดหมุนไปได้ตามรูปทรงที่ต้องการ เปรียบเสมือนชุดกีฬาที่ให้ความสนุกสนานสดใสกับนักกีฬาและสามารถปรับเปลี่ยนสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial