งานถ่ายภาพให้แขกในงาน 20 ปี สสส. เปิดผลงาน องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทาง บ. คอม อาร์ต, organizer ได้ให้ ThaiCatwalk Studio จัดไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพจุด Backdrop และให้อีกทีม นำภาพที่ได้ ขึ้นสู่จอมอนิเดอร์พร้อมกราฟฟิกสวยงาม ถือเป็นงานอีเว้นส์ใหญ่หลังโควิทเปิดเมืองกันเลยทีเดียว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500ท่าน ผมฉุดมาถ่ายได้ประมาณ ร้อยเศษๆ และผ่านกระบวนการ ATK กันเรียบร้อย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหัวขบวนขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและการทำงานได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างแน่นอน โดยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลเนลสันแมนเดลา ด้านการส่งเสริม สุขภาพ (Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021) จัดโดยองค์การอนามัยโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้คะแนนการสร้างเสริม สุขภาพในเวทีนานาชาติ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial