FashionShow : Abhorn2, In the Mood of Love Thai Classical Wedding Dress Exhibition
Academy : Naresuan University
Venue : CentralWorld
Date/Time : 27 April 2014, 17.00

Abhorn2, In the Mood of Love Thai Classical Wedding Dress Exhibition

Photo by Nattawat (Jade)

มน. จัดนิทรรศการเฉลิมฉลอง 64 ปี แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส อาภรณ์ 2 “นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก” 28 ชุดแต่งงานไทยคนดัง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Click here to Google Photo Gallery

28 เมษายน 2557 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย ที่คนไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 64 ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงครองคู่พระบารมี สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้   นอกจากทรงครองคู่เป็นแบบอย่างแล้ว   การแต่งกายของทั้งสองพระองค์ยังสร้างความประทับใจต่อประชาชนตลอดมา   โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ที่แต่งองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยงาม สง่าที่ยังภาพตราตรึงต่อสตรีและที่ต้องการมีภาพจำ  สมเป็นวันพิเศษและวันสำคัญของชีวิต

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบธรรมเนียมพิธีมงคลสมรสของประเทศไทยที่มีแบบแผนปฎิบัติสืบกันเรื่อยมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการ “อาภรณ์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านออกแบบเครื่องแต่งกายของสตรีไทย โดยจัดเป็นนิทรรศการในชุดประจำชาตินางงามไทยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2555 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้จะเป็นการจัดนิทรรศการชุดไทยด้วยรัก ซึ่งได้รวบรวมเครื่องแต่งกายของสตรีไทยที่ใช้ในพิธีมงคลสมรส พร้อมนำเสนอโดยนำชุดแต่งงานไทยของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยมาจัดแสดง 28 ชุดแต่งงานไทยรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ชุดสมัยรัชกาลที่ 5 ของ ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล ชุดสมัยรัชกาลที่ 7 ของคัทลียา แมคอินทอช  ชุดไทยจักรี ของตั๊ก บงกช ชุดไทยประยุกต์ของทักษอร ภักดิ์สุข ชุดไทยโบราณของปิยธิดา วรมุสิก

ที่สำคัญภายในงานได้เนรมิตปรากฎการณ์อันทรงคุณค่าแก่การจดจำ ประชาชนจะได้ชมภาพพระฉายาลักษณ์และวิดีโอของในหลวงและพระราชินี ซึ่งหาดูได้ยาก พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพถ่ายและวิดีโอพิธีแต่งงานไทยของเจ้าของชุด   อีกทั้งยังมีจัดแสดง ชุดแต่งงานไทยประยุกต์ ที่ใช้ผ้าจากโครงการ “พัฒนาผ้าทอร่วมสมัย”ออกแบบโดย   ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้จัดทำโครงการนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำความงามของงานศิลปหัตถกรรมในอดีตมาปรับใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้เป็นรูปแบบร่วมสมัย ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความใส่ใจทุกรายละเอียด ผ้าทอที่เลือกใช้เป็นผ้าทอในลวดลายที่ชื่อว่า “โรสออฟสุโขทัย” (Rose of Sukhothai) จากกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว อ.ศรีสัขนาลัย จ.สุโขทัย ลวดลายมีความร่วมสมัย เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติย้อมคราม แรงบันดาลในการสร้างงานศิลปะสิ่งทอเป็นดอกกุหลาบ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของความรัก ตั้งใจสื่อถึงความรักที่ส่งผ่านความงามแห่งรักจากผู้ให้ ไปยังผู้รับ เพื่อที่การสวมใส่ โรสออฟสุโขทัย จะมิใช่เพียงแค่การสวมใส่ผ้าทอ แต่เป็นการสวมใส่ความรักจากผู้ให้นั่นเอง เมื่อได้ผ้าชิ้นดีแล้ว นำมาสู่แรงบันดาลใจการออกแบบการแต่งกายของสตรีรัชกาลที่ 5 ที่นิยมสวมเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้และนุ่งโจงกระเบน โดยนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยและดูพิเศษขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับวันแต่งงาน ตัวเสื้อตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้สีขาวชนิดต่าง ๆ ตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ่าหน้าและปล่อยชายยาวจรดพื้น ซึ่งถือว่าเป็นการนำชุดไทยแบบดั้งเดิมและชุดเจ้าสาวแบบตะวันตกมาผสมผสานกัน สำหรับกางเกงออกแบบให้เรียบง่ายขึ้น และยังคงกลิ่นอายของการนุ่งโจนกระเบนของไทยไว้

อาภรณ์ 2 “นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก” เฉลิมฉลอง 64 ปี แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส มีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2557 ณ ลานกิจกรรม Eden Zone  ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 17.00 – 19.00 น. ร่วมเปิดนิทรรศการกับเจ้าของชุดแต่งงานไทยและร่วมชมความงดงาม ตระการตากับแฟชั่นชุดแต่งงานไทยรูปแบบต่างๆ จากห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์ ที่มีความประณีตและเอกลักษณ์โดดเด่น  ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

April 28, 2014 is an important day in Thai history. It is a great opportunity for Thai people to celebrate the 64th-year anniversary of the Royal Wedding ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit. Not only being an ideal role model couple, the way they dress up in public is really impressive, especially Queen Sirikit’s elegant Thai silk dress which influences Thai women who desire elegance in their special and important days of life.

The pattern of Thai wedding ceremony is unique, and it has a long history. Even though the western-style wedding is popular among the new generation today, the traditional Thai betrothal and blessed water ceremony is still held for keeping on good custom and beliefs. This aims to encourage their good marriage life. Although the Thai wedding ceremony has been developed or adapted to suit time and convenience, traditional Thai betrothal still has a number of things to prepare. The wedding costume is one of wedding elements that many couples pay greatly attention to. Mostly, the meticulous preparation has been put on the bride dress in terms of the design and plan on dressing and also what color suits the bride best.

Naresuan University, as a higher education institute, has a primary duty to disseminate knowledge in various fields and inherit Thai cultures and traditions in order to remain and protect the national heritage. Therefore, this Thai wedding costumes exhibition: Abhorn II is set up. The project is mainly designed to publicize knowledge of women’s apparel in traditional Thai betrothal and wedding ceremony. The Thai celebrities’ wedding dresses are exhibited as an inspiration on dressing for Thai people. Moreover, it is to promote Naresuan University which will become a creative fashion leader and designer in the future.

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial