Fashion Show : Design of Love
Academy : Accademia Italiana
Venue : H1, Thonglor
Date / Time : 6 May 2009 ,18.30

Design of Love, Accademia Italiana

สถาบัน อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา ฉลองความสำเร็จ 25 ปีทั่วโลก และ2 ปีในไทย
จัดแฟชั่น และนิทรรศการ โชว์ผลงาน นักศึกษาครั้งใหญ่
พร้อมนำคนดัง นาตาลี เกลโบว่า และ บี น้ำทิพย์ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์

Click here to Google Photo Gallery

สถาบัน อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา เปิดเวทีฉลองครบรอบ 25 ปีทั่วโลก และ2 ปีในไทย จัดแสดงผลงาน ของนักศึกษารุ่นแรก ของสาขาในประเทศไทย พร้อมมอบรางวัลการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ดีเด่น แก่นักศึกษา ซึ่งชนะเลิศการประกวดการแข่งขันออกแบบผลิกภัณฑ์ Prior Thai Design Award 2009 ภายใต้งานที่ชื่อ “25 ปี อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา Design and Love”

ดร. วินเชนโซ จูบบา ประธาน สถาบัน อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา เปิดเผยว่า “สถาบัน อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา สถาบันออกแบบนานาชาติ จากประเทศอิตาลี ศูนย์กลางแห่งโลกของการออกแบบ สู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นสถาบันที่สร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้เป็นนักคิด นักออกแบบเทียบระดับโลก ซึ่งมีโปรแกรมสอน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ 2. หลักสูตรการตกแต่งภายใน ,หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 3. หลักสูตร กราฟฟิกดีไซน์ โดยมีนักเรียนเข้ามาศึกษากว่า 100 คนเศษ และคาดว่าในปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 คน จุดเด่นของสถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา คือ คุณภาพของสถาบันอัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีความโดดเด่น ของการออกแบบ สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเทศอิตาลี ถือได้ว่า เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องศิลปะ และการออกแบบระดับโลก สถาบันของเรา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ประเทศ อิตาลี เปิดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปีแล้ว และเป็นสถาบัน ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในอิตาลี เราเปิดสาขาที่ประเทศไทย โดยนำวิธีการเรียนการสอน ทั้งระบบมา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ว่าโลกต้องการการออกแบบในลักษณะใด และมุมมอง ของชาวต่างชาติ ในเรื่องของการออกแบบนั้นเป็นอย่างไร นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ ใช้ ศิลปะแบบ ไทย ผสมผสานกับแนวความคิดสากล ออกแบบชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก นอกจากนี้ เรายังได้ อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ อาจารย์ไทยเพียงคนเดียว มาร่วมควบคุมนโยบาย และหลักสูตรทั่วไปอีกด้วย”

โดย ในงาน “25 ปี อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา Design and Love” ได้เปิดเวทีฉลองครบรอบ 25 ปีทั่วโลก และครบรอบ 2 ปีในไทย โดยเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 57 ชุด ภายใต้ คอนเซ็ปต์ Design of love โดยได้นางงามจักรวาลปี 2005 นาตาลี เกลโบว่า และนางแบบ บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ มาร่วมเป็นนางแบบ แสดงผลงานนักศึกษาของสถาบัน โดยชุดของ นาตาลี เกลโบว่า เป็นคอลเล็กชั่น ชุด Element of nature ซึ่งเป็นผลงานออกแบบ นางสาวทาเทียนา คาริโกวา นักศึกษาชั้นปีที่สอง แผนกแฟชั่นดีไซน์ โดยวัสดุที่ใช้ตกแต่งได้แก่ ผ้าไหม ผ้าชีฟอง สำหรับแรง บันดาลใจ ในการออกแบบชุด Element of nature นี้ มาจากความงดงามของธรรมชาติ โดยสีที่ใช้ ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสีเขียวของป่า สีน้ำเงินของมหาสมุทร และสายน้ำ

ส่วนชุดที่ บี น้ำทิพย์ สวมใส่ มีชื่อว่า Emotion of Love ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ นักศึกษาชั้นปี ที่หนึ่ง โดยเหล่าดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เลือกใช้ขนนก และ ผ้าชีฟอง เพื่อสื่อถึงอารมณ์รัก สีที่ใช้จะ เป็นสีที่เกี่ยวกับความรัก ได้แก่ สีแดง สีดำ และ สีเนื้อ โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากอารมณ์รัก ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต ชุดต่อมาที่ บี น้ำทิพย์ เป็นผู้สวมใส่ เป็นผลงานออกแบบ นายลาส์ ไมเออร์ ภายใต้คอลเล็กชั่นชุด Love – Poetry ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจ จากหนังสือเรื่อง “Chess” แต่งโดย Stefan Zweig เป็นการสะท้อนถึงการมีบุคคลิกภาพสองแบบที่แตกต่างกัน โดย ลาส์ ได้เลือก ใช้ เงิน ผ้าไหม ผ้าโทเล โครงสร้างของชุด และสีที่ตัดกันระหว่างสีดำ และ สีขาวสะท้อนให้เห็นถึง บุคคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยด้านหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และ ความเป็น อิสระ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งสื่อถึงความสับสนวุ่นวาย ความมืด และ ความเจ็บปวด

นอก จากนั้นภายในงานได้โชว์กึ๋นนักดีไซน์ไทยผ่าน2 ปีแห่งความสำเร็จ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดต่างๆ มากมาย ล่าสุดคือ รางวัลชนะเลิศประจำปี 2552 จากการประกวดการแข่งขัน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับบริษัท ไพรเออร์ไทย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และตกแต่งภายใน 2 รางวัล ที่ชนะการแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับ ใช้ในโรงแรม และนักศึกษาหลักสูตรกราฟฟิกดีไซน์ 1 รางวัล จากการออกแบบโลโก้ สำหรับใช้ใน งานฉลอง 25 ปีของสถาบันฯ นี้ โดยผลงานของนักศึกษาได้ถูกนำไปใช้จริง ในการทำเป็นบัตรเชิญ ของสถาบัน ทั้งที่อิตาลี และประเทศไทย รวมทั้งแฟชั่นโชว์แสดงผลงานของนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 57 ชุด

ทั้งนี้สถาบันเปิดรับนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนกันยายน (เปิดรับจนถึงวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี) และเดือน มกราคม (เปิดรับจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี) การเรียนในแต่ละหลักสูตร ใช้ระยะ เวลาประมาณ 3 ปี เมื่อเรียนจบ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา (ระดับสูง) พร้อมทั้ง ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (BA) จากมหาวิทยาลัยเวลล์ แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากล ระหว่างการศึกษาที่สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา นักศึกษายังสามารถที่จะขอไปเรียนที่ประเทศอิตาลี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 02-391-9103 หรือเข้าดูรายละเอียดใน www.aithai.co.th

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial