FVT : The Adaptive by FVT
Academy : all 6 academy
Venue : Zen Gallery, CentralWorld
Date/Time : 24 May 2015, 13.00

The Adaptive by FVT (opening show)

Click here to Google Photo Gallery

การปรับตัว การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับความเข้าใจ ทัศนคติ เปิดใจให้กว้าง ยอมรับในสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆรอบตัว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมมีแต่ความวุ่นวาย The Adaptive จึงมีความสำคัญต่อการทำงานในวงการแฟชั่น และทุกแวดวง ยิ่งในการทำงานกับคนหมู่มากนั้นยิ่งสำคัญมาก การทำตัวให้ง่าย ไม่เยอะ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

Theme หลักของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ปีนี้คือ Thainess is Now จะมีเรื่องราวของความเป็นไทยในทุกมุมมองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย เช่น ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะ เป็นต้น โดยนำมาผสมกับความร่วมสมัยและให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่คอลเลคชั่นก็จะมีเอกลักษณ์ รูปแบบ ที่แตกต่างตามความคิดของผู้ออกแบบ โดยจะแสดงมุมมองของความเป็นไทยในแบบที่แตกต่าง แต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นไทยแทรกซึมอยู่ภายในผลงาน
Presentation แนะนำผลงานทั้งหมดค่ะ
KBU : FASHION V TOGETHER #4

รายชื่อนักออกแบบ
ชื่อ นางสาว จิตสิริ ทรัพย์จันทร์
E-mail: hana_duckhead@hotmail.com
fb:sand.diiz.5
ชื่อผลงาน: Shadow & Unique of Thai kites. (ว่าวไทย)
Inspiration:ได้รับแรงบันดาลใจมาจากว่าวไทยโดยการนำ cutting ของว่าวไทยต่างๆมาใช้เดินเส้นลงบนผ้า เพื่อให้เกิดเป็นเส้นโครงว่าวต่างๆ เมื่อนำมาตัดเย็บกับผ้าออกแกนดี้ จะให้ความรู้สึกเสมือนเงาของว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
————————————————————————————————————————–
นายพีรพงษ์ ไชยบุรี
gus_gus_tsc@hotmail.co.th
FB: nam khang
ชื่อผลงาน shadow play talung
แรงบันดาลใจได้มาจาก หนังตะลุง นำเอาเทคนิคการเล่นหนังตะลุงแบบการแสดงภาพ2มิติลวดลายและเงาของรูปหนังตะลุงบนจอหนังมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
นางสาวรสิตา ภู่สำลี
ta.tarz@msn.com
FB : ระ-สิ-ตา อ่านว่า ต้า
ชื่อผลงาน : a part with weave
หัตถกรรมจักสาน
แรงบันดาลใจเกิดจากงานหัตถกรรมจักสาน ซึ่งการสานนั้นทำให้เกิดลวดลายต่างๆได้มากมาย จึงได้นำลวดลายที่เกิดจากการสานมาออกแบบเป็นลายผ้าและนำมาสานบนเครื่องแต่งกายทำให้เกิดความน่าสนใจ ความทันสมัย และสามารถใช้ได้จริงในงานออกแบบครั้งนี้
————————————————————————————————————————
ชื่อ นางสาว จิตสิริ ทรัพย์จันทร์
E-mail:
hana_duckhead@hotmail.com
fb:sand.diiz.5
ชื่อผลงาน: Shadow & Unique of Thai kites. (ว่าวไทย)
Inspiration:ได้รับแรงบันดาลใจมาจากว่าวไทยโดยการนำ cutting ของว่าวไทยต่างๆมาใช้เดินเส้นลงบนผ้า เพื่อให้เกิดเป็นเส้นโครงว่าวต่างๆ เมื่อนำมาตัดเย็บกับผ้าออกแกนดี้ จะให้ความรู้สึกเสมือนเงาของว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
————————————————————————————————————————-
นายอิสระ ยิ่งยง
ชื่อผลงาน NATURAL LIGHT
EMAIL ITSARA230236@GMAIL.COM
แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของ TADAO ANDO โดยนำเอาเอกลักษณ์เด่นจากแนวความคิดที่ว่า ความสำพันธุ์จากธรรมชาติ โดยนำเอารูปทรงของแสงที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากสถาปัตยกรรมมาสร้างสรรค์ผลงานเป็น NALURAL LIGHT ในครั่งนี้
————————————————————————————————————————-

นายสุภกิจ ตั้งเขาทอง
Supagit Thangkaotong
leef_hiso@hotmail.com
Be one with Nature
ได้แรงบันดาลใจจากวิถีเกษตรกรรมของไทยโดยยกเอาแบบอย่างวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเกษตรกรเป็นรูปแบบชุดและใช้รูปทรงที่เรียบง่ายแต่มีความทันสมัยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันโดยใช้วัสดุในการออกแบบมาจากผ้าเส้นใยธรรมชาติ
————————————————————————————————————————
นาย โชคชัย จุลลำเจียก
E-mail : Chojul@outlook.com
Facebook : Mem mos
ชื่อผลงาน : Grand shadow Play
แรงบันดาลใจ : ได้มาจากการแสดงหนังใหญ่ โดยนำลวดลายการตอกตัวหนังใหญ่ นำมาผสมกับการวางลายใหม่ในแบบของ Geomatric และออกแบบโครงเสื้อโดยนึกถึงการแสดงหนังใหญ่บนพื้นผ้า ที่ไม่มีความสมมาตร รูปร่างอิสระ นำมาใช้ในคิดโครงเสื้อผ้าขึ้นมา
———————————————————————————————————————–
นางสาวสุดาทิพย์ สังข์ศรี
miss_ladymai@hotmail.com
FB : Ladymaii Mai

ชื่อผลงาน : Khon Siam
แรงบันดาลใจจาก โขน โดยนำลวดลายไทยบนชุดโขนมาประยุกต์ให้เกิดลายใหม่ และใช้เทคนิคการทำบล็อคสกรีนและปักเลื่อมประดับลงบนชุด
————————————————————————————————————————-

นางสาว. อนิษา. มากยอด Anisa. Makyod.
FB: Noppadon170537@hotmail.com.
ชื่อผลงาน:Lisu culture fun
ชนเผาลีซอ
Inspiration ความสนุกสนานของชนเผ่าลีซอ มาผสมผสานกับความเป็นอยู่ในท้องถิ่นนำเอกลักษณ์ลายผ้ามาสร้างสรรค์ผลงาน ให้สามารถใส่ได้จริงในปัจจุบัน.
————————————————————————————————————————
นางสาวนุชย์วรา วิชัย
por.pa83@gmail.com
ชื่อผลงาน Dance lifeguards
แรงบันดาลใจได้มาจากลายปักบนชุดโขน หรือชุดโขนพระราชินี โดยนำรูปแบบของลายปักบนชุดที่มีความสมมาตรมาผสมกับ รูปแบบ Geomatric ดัดแปลงลวดลายให้มีความสนุกมากขึ้น และในโครงสร้างเสื้อผ้าของตัวโขนก็ได้นำรายละเอียดของชุดมาเพิ่มความน่าสนใจโดยการปรับเปลื่ยนผ้าและสีของเสื้อผ้าที่มีความแตกต่างจากชุดโขนในปัจจุบัน
——————————————————————————————————————–
นางสาวสุกัญญา ปะอิกูล
E-mail: toh_07@live.com
FB: Sukanya Paikul
ชื่อผลงาน: The night of Krathong Siam
ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศิลปะการพับกระทงใบตอง โดยการประยุกต์เทคนิคการพับกระทงใบตองเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆลงบนผ้า
———————————————————————————————————————
นางสาวอรอุมา หวังบู่
na_nonstop-n@hotmail.com
FB:nanaarale
ชื่อผลงาน : Rhythm of life
Inspiration : แรงบันใจมาจากMovementความเร็ว ของรถตุ๊กตุ๊กขณะที่รถวิ่ง ก่อเกิดเป็นเส้นแสงสีที่เบลนสีเข้าหากันซึ่งรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างนึงของเมืองไทย
————————————————————————————————————————
สวรส ฉวีรักษ์ Swarot chaweerak
Email : S.swarott@gmail.com
ชื่อผลงาน Under lohaparsat.
แรงบันดาลใจมาจากเงาที่ตกระทบกับโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร โดยนำรูปทรงของเงามาใช้เป็นโครงชุดและดีเทลและปรับใช้ความเป็นไทยให้ร่วมสมัยและให้ตรงกับความกลุ่มเป้าหมาย
———————————————————————————————————————-
นางสาว อลิสา นาคนาวา (Alisa Naknawa)
E-mail: arsorh_junior@hotmail.com
Fb. Hufsoh Nnw
ชื่อผลงาน: Traditional thai with Phan Khan Mhark.
ได้รับแรงบรรดาลใจมาจาก ศิลปะการจัดพานขันหมาก ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมของคนไทยที่มีความงดงาม ผสมผสานกับการทำสม้อคลวดลายบนผ้า เพื่อให้เกิดลวดลายที่ทันสมัยขึ้น.
————————————————————————————————————————
น.ส.ขนิษฐา รอดมณี
E-mail:kanitta_kbu@hotmail.com
FB:kanittha Rodmanee
ชื่อผลงาน Be as one
แรงบันดาลใจ:จากหัตถกรรมจักสานหุ้มเซรามิก ได้นำเอาเทคนิคการสานของการหุ้มเซรามิก มาทำให้เกิดลายใหม่และสีใหม่ซึ่งนำมาผสมผสานกับเทรน2016 เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและมาถ่ายทอดลงบนเครื่องแต่งกายของสตรีให้ดูมีความทันสมัยและเข้ากับยุคปัจจุบัน
————————————————————————————————————————
นางสาวฮุสนียะห์ คารี
E-mail: vang-8-12@hotmail. com
fb. Yahh Husniyah Karee
ชื่อผลงาน : Koleh of south Th. (เรือกอและ)
ผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากเรือกอและที่มีลวดลายเเละสีสันที่โดนเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะเป็นงานจิตรกรรมของภาคใต้ โดยมีการนำมาปรับเเต่งลวดลายให้ดูทันสมัยขึ้น เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน เเละมีการผสมผสานกับการเเต่งกายของสตรีมุสลิม โดยจุดประสงค์หลักเพื่อให้สตรีมุสลิมหันกลับมาเเต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักของศาสนา อิสลาม.
นางสาวนุชย์วรา วิชัย
por.pa83@gmail.com
ชื่อผลงาน Dance lifeguards
แรงบันดาลใจได้มาจากลายปักบนชุดโขน หรือชุดโขนพระราชินี โดยนำรูปแบบของลายปักบนชุดที่มีความสมมาตรมาผสมกับ รูปแบบ Geomatric ดัดแปลงลวดลายให้มีความสนุกมากขึ้น และในโครงสร้างเสื้อผ้าของตัวโขนก็ได้นำรายละเอียดของชุดมาเพิ่มความน่าสนใจโดยการปรับเปลื่ยนผ้าและสีของเสื้อผ้าที่มีความแตกต่างจากชุดโขนในปัจจุบัน
————————————————————————————————————————–
นายวัชรพล คำพรมมา
ชื่อผลงานmaeng na ngam
E-mail : wucharaphonkumpromma@hotmail.com
ได้นำลักษณะเด่นของประเพณีการละเล่นแมงหน้างาม มาถ่ายทอด ในรูปแบบของชุดผ่าน สีสัน และมีการประยุกต์พัฒนาเทคนิค ให้มีความร่วมสมัย โดยคงกลิ่นอายของประเพณีพื้นถิ่นการละเล่นแมงหน้างาม

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial