เนื่องด้วยภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ หัวหน้าโครงการ ได้รับดำเนินโครงการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ในด้านการออกแบบสินค้า และการตลาด เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIFF&BIL 2016 (Product Development Workshop) จากสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าBIFF&BIL 2016 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในความต้องการของตลาดต่างประเทศเป้าหมาย และนำไปพัฒนาเป็นสินค้าต่อไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ทางโครงการจึงขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามไฟล์แนบ (กดดาวโหลด)  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล และสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในการดำเนินกิจกรรมโครงการจะประกอบด้วยการสัมมนาให้ความรู้ในด้านแนวโน้มการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอาทิตลาด ญี่ปุ่น ยุโรป และอาเซียน แนวโน้มแฟชั่นประจำปี 2016/2017 เป็นต้น ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ และนอกจากนั้นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทจำนวน 3 ครั้ง ในด้านการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการตลาด และวิเคราะห์การพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองกับตลาดเป้าหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจำนวน 1 ครั้ง และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าเป็นคอลเลคชั่นจากนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจำนวน 2 ครั้ง จนพัฒนาเป็นแบบร่างสเก็ตคอลเลคชั่น

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางอีเมลล์ kubranding@gmail.com หรือแฟกซ์ 029428663 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณต้อม 092 562 2665 หรือ คุณตั๊ก 086 512 6048 หรือ คุณอัน 095 365 2915 และท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ ig: biff&bil_workshop

หมายเหตุ

–      การดำเนินกิจกรรมการสัมมนาและการให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1  โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จะดำเนินกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคจะต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในกรุงเทพ โดยทางโครงการไม่มีค่าเดินทางและค่าที่พักให้

–      ส่วนกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการออกแบบโดยนักออกแบบแบรนด์แฟชั่น คณะทำงานจะดำเนินกิจกรรมทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

–      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการการันตีว่าจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIFF&BIL 2016 โดยทางคณะทำงานจะดำเนินการนำเงินดังกล่าวเป็นส่วนลดค่าคูหาให้ท่านต่อไปเมื่อมีการเปิดสมัครซื้อคูหา และคืนเงินส่วนต่างให้หากค่าคูหาของท่านน้อยกว่าเงินมัดจำโครงการ แต่หากท่านไม่เข้าร่วมงานBIFF&BIL 2016 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำดังกล่าว

Pros