Bkk Night Light 4 – Victory Monument จุดเชื่อมแห่งการเดินทาง จุดปักหมุด กม. แรกของกรุงเทพ และจุดนัดพบของอีกหลายคน ที่ไม่พลาด เพราะอยากได้ภาพวงเวียน เส้นสายยาวๆ แต่เนื่องจาก เป็นพื้นที่ของ BTS จึงถ่ายมากไม่ได้ (เขาเชิญออก) จึงหนีมาถ่ายต่อที่ King Power ซึ่งมีต้นไม้แสงสีสวยๆ ให้เก็บภาพความงามของกรุงเทพยามค่ำคืน

Model : ศิริพร จันทรัศมี Jeezybelle JB

Click here to Google Photo Gallery

Pros