พระนครใต้ RMUTK
ชื่องาน : งานแสดงโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
14 February 2018

Photo by Banhan

Click here to Google Photo Gallery

Pros