Alicio Fashion Show งานถ่ายแบบและเดินแฟชั่นโชว์ที่ควบคุมการผลิตโดยสไตลิสท์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เจี๊ยบ-เอกมล อรรถกมล และ ก้อง-ภูกิจ เกสรินทร์ ช่างภาพอิสระสายแฟชั่นเด็กและเจ้าของเพจ Alicio แม็กกาซีนออนไลน์

16 July 2017 @ Nakarin Place

Click here to Google Photo Gallery

Pros