เชิญร่วมสัมมนา “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเสื้อผ้ารับปี 2019” Adjust Strategy for your business 2019.

เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปี 2019 ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ (New business platform) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกของอินเทอร์เน็ต โดยมีกระแสหลักที่ AI และ Blockchain และกำลังจะถูกกระแสของเทคโนโลยี 5 G เข้ามามีอิทธิพลกับการขับเคลื่อนธุรกิจทุกประเภท ให้สามารถเกิดการซื้อขาย ส่งถ่ายข้อมูลทำธุรกรรมได้ภายในเสี้ยวอึดใจ (Technology generation 5 มีความรวดเร็วสูงกว่ายุค 4 G ถึง 200 เท่า) ทำให้การดำเนินธุรกิจมีโอกาสทาง การค้าและการขยายตลาด รวมถึงโอกาส การลงทุนได้มากขึ้นและกว้างยิ่งขึ้น

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ สัมมนา “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเสื้อผ้ารับปี 2019” Adjust Strategy for your business 2019.เพื่อให้ความรู้และเข้าใจถึงการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจพัฒนา Brand เสื้อผ้า จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 13.30 น. รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น จัดโดยศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-458-2321 โทรสาร 02-458-2322 Email : thaipattern@gmail.com

ดาวน์โหลด ใบสำรองที่นั่งได้ที่ >> http://www.thaipattern.com/downloadfile/Semina_Acceptance.doc

#สถาบันอบรมการสร้างแบรนด์ #สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรม #ออกแบบเสื้อผ้า #เทคนิคการตัดเย็บ #กลยุทธ์ทางธุรกิจ #การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป #DESIGN #PATTERN #BRAND #โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า

Pros