บริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) จัดการอบรมแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับ ผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 โครงการเพื่อค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถรอบด้าน ซึ่งทาง MTI เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนด้านการแต่งหน้า และของรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Pros