Editorial Set – April 2020
งานแฟชั่นประจำเดือนเมษายน ในช่วงก่อนโควิท รวบรวมมาลงในโพสเมษานี้  เชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาขาดรายได้ และอยู่กับบ้าน แต่ชาวแฟชั่นก็ไม่หยุดนิ่ง หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อจได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป

Pros