Editorial Set – July 2020
หลังเปิดโควิทได้สักพัก และผู้คนเริ่มคลายความกังวล พวกเราจึงได้เข้าสตูถ่ายงานกันอีกรอบ และเหมือนเก็บกด ถ่ายกันทุกสัปดาห์ พร้อมกับความสนุกสนาน ที่สำคัญ ได้ให้โอกาสช่างแต่งหน้า และนางแบบหน้าใหม่ ได้มีพื้นที่ในการทำงานจริง แรงกดดันจริง

Pros