ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน ในชุดไทยจิตรลดา เข้าชมพระบรมมหาราชวัง พร้อมสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และร่วมขอพรที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

#RealU
#RealUniverse
#EmpoweringBeauty
#MissUniverseThailand2020
#เดินหน้าคว้ามงสามสาวงาม

Pros