Lookbook for Phrae Designer Showcase 2021 : REFORM THIS MOMENT

473

Studio Shooting Lookbook for THTI project
เนื่องด้วยโควิท ที่ตึก Watergate Pavillion ประตูน้ำ ปิดทำการปิดแอร์ ถ้าถ่ายในห้อง อากาศไม่หมุนเวียน มีความเสี่ยง จึงขออนุญาติทางตึก มาใช้พื้นที่บริเวณ ชั้นจอดรถ และยกอุปกรณ์ไฟสตูดิโอทั้งหมด มาถ่ายงานกันทั้งวัน

อุปสรรคเดียวคือ ความร้อน ทางตึกกรุณาจัดพัดลมตัวใหญ่ให้ 4ตัว ทำงานได้คล่องมากขึ้น และเครื่องสำองค์ก็ไม่ทำให้หน้ามันมาก

ThaiCatwalk Team
Model : Prae, WanMai, Daew
MUA : Bew, Lin
Assit : Bank, Dark
Stylish : Fon, Ice
Photo : Jade

PHRAE DESIGNER SHOWCASE 2021 : REFORM THIS MOMENT
โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ — กิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่ปรึกษาโครงการ
• อาจารย์ส้มโอ
• อาจารย์ Dimon T. Chattuwan
• อาจารย์ Serm Sukrit

0

Pros