Tropical Forest Theme – ธีมป่าเขตร้อน ใบใม้ขนาดใหญ่สีเขียวสด ผสมผสาน กับการแต่งหน้า ที่เข้ากับทุกสภาพอากาศ
Model : Poy, Amy, Fon
MUA : Ton, Kim, Fon

Pros