Sorn ลูกศร Miss Grand Lampang 2022 – Profile
การถ่ายโปรไฟล์ในช่วยก่อนส่งเข้ากองประกวดใหญ่ ซึ่งลูกศร ทำได้ดีมากในการประกวด และยังติดโผตัวเต็งในสื่อต่างๆ

Pros