Asia Fashion Exchange 2013

Asia Fashion Exchange 2013 – งานแฟชั่นครั้งใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 งานหลักๆ 1. Aud Star Creation – งานประกวดเฟ้นหา Young Designer ในภูมิภาคนี้ งานใหญ่ระดับภูมิภาค 2. Audi Fashion Festival หรือ Fashion Week 3. BluePrint – Trade Fair ในส่วนของ Fashion Designer 4. Asia Fashion Summit การประชุมสัมมนาในเรื่องแฟชั่น และการค้า