Flower & Color

Editorial Set : Flower & Color – มีขอให้พี่ปิ๊ก ช่วยทำฉากดอกไม้ให้หน่อย เพื่อประกอบการถ่ายภาพแนวหวาน แนวสีสัน ครั้นจะเอาดอกไม้จริง ก็แพง และไม่คงทน จึงขอเป็นดอกไม้ประดิษฐ์  พี่ปิ๊กก็จัดทำให้สีแสด และสีฟ้าอย่างสวยงาม