Portfolio Making by ThaiCatwalk #17 – New Face

ช่วงนี้ งานแฟชั่นโชว์ และงานอีเว้นส์สายบันเทิงที่ ThaiCatwalk ต้องไปเก็บภาพข่าวมาลง ก็เริ่มที่จะน้อยลงตามฤดูกาล จึงมีเวลาในการจัดถ่ายพอร์ต หรือ Basic Portfolio Shooting ให้กับนายแบบนางแบบหน้าใหม่ หรือบุคคลที่ต้องการ อย่างเช่นครั้งนี้ ได้มีนายแบบนางแบบติดต่อเข้าว่าขอถ่าย ทางทีมงานจึงได้ประกาศใน facebook เพื่อนัดถ่ายแบบ คือ ทำตามคำขอ