Silk Neighboring Countries : ผ้าไหมประเทศเพื่อนบ้าน

Silk Neighboring Countries : ผ้าไหมประเทศเพื่อนบ้าน News & Photo by Nattawat (Jade) นิทรรศการผ้าไหม จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรพม่า, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศลาว เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผ้าไหมที่มีลวดลายใกล้เคียง และแตกต่างกัน ตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบชุดประจำชาติ ราชอาณาจักรพม่า ชาวพม่า นิยมผลิตผ้าทอมือ แต่จะมีชาวเผ่าหนึ่ง คือ พวก Yabeins แปลว่า ผู้ปลูกไหม ได้ทอผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรบรรจง เรียกว่า “ผ้าตราหมากรุก” Check นิยมทำกระโปรงแต่งงาน และเครื่องแต่งกายในพิธี ผ้าชนิดนี้จะมีเนื้อแน่น แข็งมาก ก่อนใช้ต้องนำไปแช่น้ำ และทุบเสียก่อน เพื่อให้ผ้าเนื้อนิ่ม สีจะสวย ทนทาน นิใช้เป็น “ลองยี” ของสตรี

RMUTK : ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้

FashionShow : Reborn Academy : ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ Venue : ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ Date/Time : 1 April 2011, 18.30

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – ผ้าทอนาหมื่นศรี, จังหวัดตรัง

Klum Tho Pha Na Muen Si กลุ่มทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง บทความ เกี่ยวกับผ้าไทย โดย ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ ผ้าทอมือ คืองานศิลปที่ถักทอความเอื้ออาทร เพื่อการแบ่งบันด้วยความงาม และน้ำใจ การเป็นเจ้าของผ้าทอเพียงหนึ่งผืนของท่าน จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างงานในชุมชน และการดำรงอยู่ของมรดกแห่งภูมิปัญญาไท และมรดกแห่งมนุษยชาติ ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าสมัยปัจจุบันที่เริ่มต้นรวมกลุ่มกันทำงาน และเป็นที่รู้จักในช่วง 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สีย้อมเคมี ซึ่งให้สีที่สดใส เข้ากับยุคสมัย และยังสามารถนำไปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้อีก ทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแพร่หลายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ตำบลนาหมื่นศรี, อำเภอนาโยง, จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดตรังประมาณ 11 กม. เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธที่ทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา และสวนยาง เป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตที่สงบกลมกลืน กับธรรมชาติ

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – Shinawatra Thai Silk

Shinawatra Thai Silk ชินวัตรไหมไทย – ผู้นำยุคแรกๆของผ้าไหมไทย บทความและบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับผ้าไทย โดย ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ บทความและบทสัมภาษณ์ คุณอัจฉรา หวลอ่อน, Sales Supervisor ชินวัตรไหมไทย เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย ในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนเริ่มลืมเลือนรากเหง้าแห่งความเป็นไทย ThaiCatwalk จึงเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องผ้าไทย เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ ผ้าไหมไทย – เส้นไหมที่นำมาถักทอเป็นผ้าไหมนั้น ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งใยผ้า” (Queen of Textile Fibers) เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีความนุ่มนวล และสวยงามที่จะหาได้จากเส้นใยชนิดอื่น เมื่อนำมาถักทอเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความงดงาม และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” เพราะกว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืน ต้องใช้ความอุตสาหะเป็นอย่างมากทั้งยังมีกรรมวิธีที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

Thailand Creative National Costume Design : ชุดแต่งกายประจำชาติไทยร่วมสมัย

FashionShow : Thailand Creative National Costume Design Brand : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ Venue : Mcot Date/Time : 23 December 2010, 22.20

Pha Thai : ลีลาศิลปาชีพ 904 @ Siam Paragon (หัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ ปี3)

FashionShow : ลีลาศิลปาชีพ 904 @ Siam Paragon Brand : 904 Venue : Siam Paragon Date/Time : 21 September 2010, 16.00