Fashion Show : Asia Forever 2009
Brand : The Korean Society of Fashion Business & Silpakorn University
Venue : Musuem Siam
Date / Time : 24 February 2009 ,18.30

Asia Forever 2009 by The Korean Society of Fashion Business & Silpakorn University

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ผนึกกำลังกับเกาหลี นำผลงานดีไซเนอร์ชื่อดังจัด Exhibition : Asia Forever 2009

Click here to Google Photo Gallery

สาขา วิชาการออกแบบ เครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ร่วม กับมหาวิทยาลัย Hongik ประเทศเกาหลี และ The Korean Society of Fashion Business จัด Exhibition : Asia Forever 2009 เพื่อเปิดมุมมองวงการแฟชั่นไทย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ถึงระบบของการทำงาน และกระบวนการคิด เพื่อให้ นักศึกษาได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้ในการแสดงผลงานร่วมกันครั้งนี้ มาผลัก ดันให้เกิดแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผลงานตัวเอง ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผน ไล่ศัตรูไกล ประธานการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาในงานออกแบบแฟชั่นดีไซน์ของไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย ที่มีใจรักในการออก แบบแฟชั่นดีไซน์ กล้าที่จะแสดงออก และให้มั่นใจได้ว่า การเรียนการสอนงานดีไซน์ในมหาวิทยาลัยของ ไทยก็ทัดเทียมกับนานาประเทศ และได้ช่วยกันพัฒนา และช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรุ้ ให้ทัดเทียมและ เป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วโลก คนไทยจะได้สนับสนุนแบรนด์ไทย”

นอกเหนือจากได้เผยแพร่ผลงาน และศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชน และคนทั่วโลก การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สร้างความรัก และสามัคคี และเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน กับนานาประเทศที่ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงานในครั้งนี้

“เราให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นประสบการณ์พิเศษระหว่าง ดีไซเนอร์ไทย ดีไซเนอร์ต่างประเทศ และผู้ร่วมชมงานทุกท่าน ไม่ผิดหวังกับงาน Exhibition : Asia Forever 2009 ในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถชมงานได้ตั้งแต่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2552 ตามเวลาราชการ ณ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝนกล่าว

Image : –
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
Model แสงทอง
ดร.น้ำฝน ไล่ศัตรูไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
Mr. Jeong Hae Moon, Korea Ambassador in Thailand
Mr. Hosup Kan, Fashion Designer, Professor, Korean Society of Fashion Business
อาจารย์จิตต์สิงห์ สมบุญ
อาจารย์อินทิรา ทัพวงศ์

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial