FashionShow : The Ultimate Source VIII
Academy : Bangkok University
Venue : Siam Center
Date/Time : 21 May 2015, 16.00

The Ultimate Source VIII, Select ‘N Start

Click here to Google Photo Gallery

Frank Owen Gehry’s Concept_
-/ By Wannapol yamngarmlua

This womenswear collection is inspired by Frank Owen Gehry’s architecture which the surface is reflected from the change of the day light and Grace Jone, a fashion icon in the 80s. The collection is also a mixture of futuristic and avant garde style

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานสถาปัตยกรรมของแฟรงก์ โอเวน เกห์รี่ (Frank Owen Gehry) ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ผลงานตอบสนองต่อแสงที่เปลี่ยนไประหว่างวัน ผสมผสานกับรูปแบบการแต่งกายของ เกรซ โจนส์ (Grace Jones) แฟชั่นไอคอนในปี 1980 ถ่ายทอดเป็นคอลเลคชั่นที่มีการผสมผสานรูปแบบฟิวเจอริสทิค (Futuristic) และอาวอง การ์ด (Avant Garde)
-/ Contact :: 09 3825 5590
-/ E-mail :: wannapol.yamn@gmail.com

Alice On The Rock_
-/ By thunchapak tussanavipas

This collection is inspired from Alice in the WonderLand movie (Tim Burton’s edition), which fully of whimsical scenes combined with a quirkiness of 50’s Rockabilly outfits and tattoos.

การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ โดย ทิม เบอร์ตัน (Tim Burton) ซึ่งในบทประพันธ์เต็มไปด้วยความผิดเพี้ยน พิลึก รวมทั้งสำนวนโวหารที่น่าอัศจรรย์ ผสมผสานกับแนวดนตรีร็อคอะบิลลี่ (Rockabilly) ซึ่งคนกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะในการแต่งกาย และลวดลายการสัก
-/ Contact :: 08 8898 3755
-/ E-mail :: kunthunya23@gmail.com

The Integrate Of Dogon_
-/ By theewara pramsuk

The unique Dogon Mask dance with its amazing art and costume is adapted into this womenswear collection as seen from the design, colours and artificial materials of the collection. In addition, the happiness has been sent through the art as well as this collection.

จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพิธีระบำหน้ากากของชนเผ่าโดกอน อันสร้างความประทับใจในการแต่งกายและงานศิลปะของชนเผ่าประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยนำลักษณะเด่นของศิลปะมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นชิ้นงานด้วยวัสดุตกแต่ง การใช้สีสันสดใส ตลอดจนการสร้างลวดลายผ้าได้อย่างน่าสนใจ เพื่อสื่อสารถึงการแสดงความสุข ผ่านงานศิลปะ
-/ Contact :: 09 1995 9774
-/ E-mail :: nuusin16@hotmail.com

Ruth Saint Denis_
-/ By Thanaprut Hirunyavasit

This womenswear collection is inspired by Ruth St. Denis, a famous solo modern dancer. The collection is also combined with two different styles of dancing which are a tough hip-hop and a lithe modern dance.

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจาก รูธ เซนต์ เดนิส (Ruth St. Denis) นักเต้นเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์การเต้นที่อ่อนช้อยในรูปแบบของตะวันออก ถูกนำมาผสมผสานกับศิลปะการเต้นของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยฮิปฮอป (Hip Hop) ที่ดูแข็งแรง เป็นการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างที่ถูกนำมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

-/ Contact :: 08 3056 7676
-/ E-mail :: rundarim@gmail.com

Iori Tomita’s Artworks_
-/ By Tassanee Iadkaew

The womenswear collection is inspired by Iori Tomita’s art piece, a famous Japanese artist whose work is related to experimental injecting colour pigments to animal structures. The collection is also adapted the concept to be leaf structures by using deconstruction technique.

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น อิโอริ โทมิตะ (Iori Tomita) ซึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงนั้นได้แก่ การทดลองฉีดเม็ดสีให้เกิดโครงสร้างในสัตว์ จึงได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างของใบไม้ ทดลองเพื่อหาแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยอาศัยหลักการตัดทอนโครงสร้างเก่าให้เกิดโครงสร้างใหม่
-/ Contact :: 09 0969 8911
-/ E-mail :: tassanee.iadk@gmail.com

The Cubical_
-/ By Suwattee Wangmontree

The collection is inspired by The structure of The Cube Houses by Pier Blom from Netherland, under the concept of a city of forest, is expressed in different cubical buildings in order to integrate the nature with the modern architecture. This idea leads to combining the structures into the modern design.

ครงสร้างตึกคิวบ์ เฮ้าส์ (Cube Houses) โดย ปิแอร์ บลอม (Pier Blom) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยการออกแบบภายใต้แนวความคิดของ“ป่ากลางเมือง” ซึ่งถ่ายทอดผ่านตึกรูปทรงลูกบาศก์ที่ต่างกัน โดยสื่อถึงความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ผ่านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จึงได้มีการนำลักษณะ โครงสร้างต่างๆมาผสมผสานให้เกิดเป็นงานออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายรูปแบบสมัยใหม่
-/ Contact :: 08 4656 5383
-/ E-mail :: sue.18708@hotmail.com

Driven By The Enemy_
-/ By Sureerut Darasit

From the Rush movie, has referred to the World Grand Prix in 1976. This movie aimed to present the ambition of the two characters, Niki Lauda and James Hunt, who wanted to be the best in formular1. The movie also show their extremely different personalities which have inspired to the collection.

ภาพยนตร์เรื่อง รัช อัดเต็มสปีด (Rush) กล่าวถึงการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ (World Grand Prix) ในปี 1976 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันระหว่างนิกิ เลาดา (Niki Lauda) กับ เจมส์ ฮันท์ (James Hunt) ที่ต้องการชัยชนะในสนามแข่งรถสูตรหนึ่ง รวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนักแข่งทั้งสองในแง่บุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยถ่ายทอดผ่านเครื่องแต่งกายในรูปแบบที่ทันสมัย
-/ Contact :: 08 3545 9100
-/ E-mail :: Sureeda11@outlook.com

Hornbills_
-/ By Sirawit Tongseedam

The Great hornbill has a wonderful figure which obviously stands out from its environment. The hornbill’s organic head shape with the sense of futurism is well conducted to the silhouette of this collection. The mood of its color is conveyed as a mixture of men’s hiphop and street style.

นกเงือกกาฮังเป็นนกที่มีโครงสร้างทางชีวภาพที่สวยงาม อันโดดเด่นออกจากสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน โครงสร้างหัวที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ ได้รับการผนวกด้วยกลิ่นอายความทันสมัย เพื่อนำมาเป็นโครงร่างเงาหลักในการออกแบบ รวมทั้งสีสันที่ให้อารมณ์ความทะมัดทะแมง ผสมผสานรูปแบบสตรีท ฮิป ฮอป (Street Hip Hop) ผ่านการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายบุรุษ


-/ Contact :: 09 8086 7990
-/ E-mail :: hunsa_abc@hotmail.com

Samprasob_
-/ By Pongsakorn Kaenchan

Mon Bridge, a connection between the different cultures and the intellects of the locals, is carried through the collection of modern handicraft.

สะพานมอญ สะพานที่เชื่อมผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนกลุ่มสามเชื้อสาย โดยถ่ายทอดผ่านผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบงานหัตถศิลป์สมัยใหม่
Contact :: 09 5493 3544
E-mail :: Milky_za22@hotmail.com

Physiology Of Lichen_
-/ By Noawarat Mekchaiphak

This womenswear collection is inspired by Lichens which were enlarged their structures and details by a magnifying glass. The magnifying glass was a necessary tool for the botanists in the 18th century. The collection was applied this concept into the outfits which some details were exaggerated some parts of the outfits

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจากไลเคน(Lichens) ผ่านมุมมองของแว่นขยาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญของนักพฤกษศาสตร์ในศตวรรษที่18 ในการสำรวจไลเคนเพื่อขยายโครงสร้าง และรายละเอียดของไลเคนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงนำเอาแนวความคิดนี้มาประยุกต์ในการออกแบบโครงสร้างชุดเสมือนการมองผ่านแว่นขยายเพื่อให้เกิดโครงสร้างที่แปลกใหม่
Contact :: 08 6390 5818
E-mail :: gig_jae@hotmail.com

Photography Of Baron Raimund Von Stillfried_
-/ By Jatuporn Pandang

The collection is inspired from photographs had been taken by Baron Raimund Von Stiflried who was a Japanese photographer in Edo era, Japan. From his specialise techniques on his works brought to a modern design and details in this collection.

การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายของบารอน เรย์มัน วอน สติลฟรายด์ (Baron Raimund Von Stiflried) ช่างภาพสมัยเอโดะของญี่ปุ่น จากวิธีการแต่งภาพถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ โดยถ่ายภาพขาวดำแล้วนำมาลงสีภาพด้วยมือของเขานั้น ซึ่งผลงานชิ้นสุดท้าย คือ ภาพเหล่าซามูไรรุ่นสุดท้ายก่อนเกิดการปฏิวัติสมัยเมจิ จึงได้นำแรงบันดาลใจจากวิธีการสร้างผลงานจากภาพถ่ายของศิลปิน ผสมผสานรายละเอียดตกแต่งของเครื่องแต่งกายซามูไรประยุกต์ให้ทันสมัย สำหรับใช้ในการออกแบบคอลเลคชั่น
Contact :: 08 4964 8128
E-mail :: amjtprn.pand@hotmail.com

Sang-Thong_
-/ By Janjira Sangiamjitkasem

Sangthong is one of the famous Thai literature which has a moral quote “don’t judge others by the outer appearance”. From the quote leads to this womenwear collection by using a beauty of useless materials and applied with an outstanding traditional Thai costume.

สังข์ทอง คือวรรณคดีที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน บอกเล่าเรื่องราวให้ข้อคิดคติสอนใจ “ไม่ควรตัดสินอะไรจากรูปลักษณ์ภายนอก” จากแนวความคิดนี้สู่โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี โดยนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาสร้างให้เกิดคุณค่าสวยงาม ประยุกต์กับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
Contact :: 08 1777 7092
E-mail :: Sijjk@hotmail.com

The Tale Of Hashima_
-/ By Isaya Owart
Isaya Owar

Hashima Island was a famous for its minerals mines industry. It used to be a very flourishing island. However, in nowadays it became a wreak island. From this collapsed of the island, has inspired to the design and details of the collection. Also, the silhouette of this collection has influenced from Japanese men street style.

เกาะ ฮาชิมะเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหิน ซึ่งสมัยหนึ่งเคยเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันกลายเป็นเกาะร้างที่มีสภาพทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยนำมาเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตลอดจนรายละเอียดตกแต่งในคอลเลคชั่นนี้ ยิ่งกว่านั้นโครงร่างเงาเครื่องแต่งกายได้จากลักษณะการแต่งกายแบบชาวญี่ปุ่นที่ดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงเวลานั้นมาประยุกต์ให้เกิดความทันสมัย
Contact :: 08 6393 2524
E-mail :: isayaowar7@gmail.com

Mon Amie_
-/ By Honglada Aupaleepan
Honglada Aupalepan

The womenswear collection is inspired by Montanari wax dolls which were created in the 18th century by parents who lost their child. These dolls were given as gifts to the girls to be their imaginary friends. This collection aims to present the beauty of handicraft and innocent childhood.

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจากตุ๊กตาหุ่นขี้ผึ้งเด็กผู้หญิง รู้จักกันในนาม มอนตานาลิ(Montanari) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18 โดยพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิต เพื่อระลึกถึงลูกของพวกเขา และมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กผู้หญิง โดยตุ๊กตาเหล่านี้มักจะได้รับการสมมุติให้เป็นเพื่อนในจินตนาการ จนเกิดความผูกพันกันเป็นอย่างมาก จึงได้ถ่ายทอดแนวความคิดผ่านงานฝีมือด้วยความงดงามประณีตจากรักอันบริสุทธิ์สู่ผลงานออกแบบ
Contact :: 09 0912 9187
E-mail :: aupaleepanh@gmail.com

Vietnam Military Museum_
-/ By Benjawan Keanum

The womenswear collection is inspired by a Vietnamese soldier museum which has the wreck of a B52 bomber plane into the monument. This collection is also a mixture of both Vietnamese and American military uniforms.

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้รับแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ทหารเวียดนาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจจากการนำเอาซากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น บี52 (B52) มาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามเวียดนาม โดยการออกแบบได้ประยุกต์จากโครงสร้างของอนุสาวรีย์ซากเครื่องบินผสมผสานกับเครื่องแบบทหารเวียดนามและเครื่องแบบทหารอเมริกัน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
-/ Contact :: 08 4922 5521
-/ Email :: benjawankean@gmail.com

The Great Depression_
-/ By Alissa Mougeolle

The Great Depression in 1930 once was a nightmare throughout the whole world. From a wealthy person turned to a poor person.
From this evidence has inspired to the collection by expressing the beauty of the sorrow and poverty through the design and details in this collection.

เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่อันเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1930 ส่งผลให้ผู้คนจากที่เคยร่ำรวยมีความสุข กลายเป็นคนจนไร้บ้าน ไร้งาน จนกดดันให้เกิดการประท้วงต่างๆขึ้น ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความทุกข์ยากของเหตุการณ์นั้น โดยนำเสนอให้เห็นถึงความสวยงาม และคุณค่าของเหตุการณ์สู่ผลงานออกแบบในคอลเลคชั่น
-/ Contact :: 08 8505 0374
-/ E-mail :: mmelodiefoo@hotmail.com

Contemporary Khid Pillow_
-/ By Kemmachart Tearsawat

From the original Northeastern Khid pillow, has been transformed to the womenswear collection by using their geometrical shape to the silhouette, print design and details in modern way. The collection also aims to represent the seductive outfits as it can be referred to urban women.

“หมอนขวานลายขิด” ที่เป็นมรดกของชาวอีสาน ประยุกต์โดยนำเอารูปทรงเรขาคณิต ผสมผสานลวดลาย และรายละเอียดตกแต่งให้ร่วมสมัยสำหรับใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี โดยมีแนวทางในการสร้างผลงานออกแบบเพื่อตอบสนองสาวสังคมที่มีเสน่ห์เย้ายวน
Contact :: 08 3041 3401
Email :: khem_antihero@hotmail.com

Thailand Only!_
-/ By Kittisak Mienthong

This collection is inspired from a sarcastic fun of Thai Kitsch, has been seen from Thai’s ordinary lifestyle and culture, especially in Bangkok which can be founded everywhere.

การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไร้ค่าของไทย ซึ่งสื่อผ่านเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คนในกรุงเทพมหานคร ทั้งวิถีชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรมที่พบเห็นโดยทั่วไปบนท้องถนนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ก่อให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ที่มีความสนุกสนานอย่างไร้ขอบเขตของคำว่าศิลปะ
Contact :: 08 3073 6198
E-mail :: kittisak.mienthong@yahoo.com

The Journey Of Sahbu Bu Indian Railways_
-/ By Sirada Rattanasaksopana

This collection is inspired from the the Yogi’s pilgrimage by using Indian blue line train which along the way can see the unequal living of rich and poor people in the same district and can live together peacefully .

การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางแสวงบุญของโยคีโดยรถไฟอินเดียสายสีน้ำเงิน ในระหว่างการเดินทางตลอดสองข้างทางนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทางฐานะระหว่างคนรวยและคนจนในบริเวณเดียวกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
-/ Contact :: 08 4077 9778
-/ E-mail :: ferraririlife@me.com

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy