ผลงานการแต่งหน้า IMC 14  Autumn Trend 2015 มี 3 Concept 1. กลิทเทอร์ เน้นคริสตัล ชิมเมอร์ แวววาว 2. สัตว์ป่าในฤดูออทัม เน้นสีทึมๆ และ 3.ผีเสื้อ สีสันคัลเลอร์ฟูล ทุกคนมี Mood Board ในการทำงาน concept ครั้งนี้ ก่อนการถ่ายแฟชั่นลุคในช่วงบ่าย ได้มีการพูดคุย ให้ช่างแต่งหน้าเล่าถึง concept และอารมณ์ที่อยากได้ เพื่อให้งานออกมาตามที่ช่างต้องการ

IMC รุ่นที่ 14 นี้ ได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ในช่วงเช้า ให้ทุกคนได้ทราบถึงการทำงานของกล้อง และการทำงานในสายแฟชั่นจริงๆ จากนั้นจึงเริ่มต้นให้แต่งหน้า  ณ  CreatImage Studio ครั้งย้ายมาสตูดิโอห้องใหญ่ เพราะว่า มีนางแบบ 9 คน และช่างแต่งหน้าอีก 9 คน พร้อมทั้งช่างทำผมอีก 4คน จึงต้องการพื้นที่ในการทำงาน

Click here to Google Photo Gallery

Credit : Volunteer Models ที่ได้สละเวลามาช่วยกันทำงาน ทางเราไม่มีอะไรตอบแทน นอกจากให้ Photo Files ขนาดใหญ่ไปดาวโหลด เพื่อใช้เป็นพอร์ตทำงานในอนาคตต่อไป

Make Up Artist
อุ้ย พรรทิพา เจิมขุนทด Pantipa Jermkhuntod
จ๋า สุกัญญา หมื่นพล Sukanya Muenphon
ต้น ภาณุเดช แสงแข Panudech Seangkae
เอแคล์ ณัฐฏนันท์ อาจวาริณท์์ Nattanan Artwarin
แอ๊ปเปิ้ล ชดาพร มงคลแสงสุรีย์ Chadaporn Mongkonsangsuree
แอ้นท์ ณัฐฏ์ธยาน์ ชื่นสนธิ์ Natthaya Chuenson
ดาว กัญณรัช สิริฐาพร Kannarat Sirithadhorn
พลอย ณฐพร หางแก้ว Nathaporn Hangkaew
เอ อรอุมา สุวัฒน์ธนากร Onoumar Suvattanagone

Volunteer Models
ณัฐภัสสร อุดมวงศ์วณิช Natphatsorn Udomwongwanich (Jean)
สุนันท์ สู่เสรีดำรง Sunun susaereedumrong (Mew)
ณหทัย สุวรรณวงษ์ Nahatai Suwanwong (Cat)
อุมาภรณ์ พำนัก  Umaporn Pamnak (Aum)
อัจฉราพรรณ คงอินทร์ Atcharaphan Kongin (Zine)
ภูริตา วีระเสถียร Purita Verasatien (Cherry)
พิไลวรรณ พิมพ์ภูลาด Piliwan Pimpoolad (Por)
Vilailuk Kittipimanchai (Muay)
ฐิติรัตน์ หาญณรงค์ Thitirat hannarong (Babymind)

Hair Stylish
สุพรรณษา พัฒน์พินิจกุล (ติ๊นา) Supansa Phatphinickul (Tina)
จุฑามาศ จันทร์แจ่ม (จันทร์เจ้า) Juthamat Janjaem (Janjaw)
สุราตรี พระมา (กระเจี๊ยบ) Surathree pramar (krajiab)
อานนท์ ก้อนดี (นน) Arnon Khondee (non )

Photographer : Jade ThaiCatwalk
Assit Photo : ภาคภูมิเ เดชสุข Pakpoom Dachsook

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial