ต้อนรับเปิดหลักสูตรใหม่ 2564 ของแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Theatre Arts and Creative Entrepreneurship) ด้วยเทศกาล Reborn Rebranding : 11th Body Painting and Costume Design Showcase 2020 By SSRU THEATRE ??#ssrutheatre #ssru #ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรรค์ #SSRUTHEATREShowcase2020

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial