ELLE Fashion Week 2014 Autumn/Winter at Central World

ELLE Fashion Week 2014 Autumn/Winter at Central World จัดขึ้น ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ หน้าศูนย์การค้า Central World ศูนย์การค้าที่ให้การสนับสนุนวงการแฟชั่นเสมอมา โดยงานจะจัดภายในเต็นท์สีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557