Fashion Show : Thesis Chiang Mai University “ฉ่ำ”
University : Chiang Mai University
Venue : CentralWorld
Date / Time : 11 March 2010 ,16.00

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โชว์ผลงานการออกแบบไอเดียบรรเจิด
พร้อมลุยเส้นทางอาชีพ พัฒนาวงการนักออกแบบไทย

Click here to Google Photo Gallery

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน“ฉ่ำ” ซึ่ง เป็นการ จัดแสดงผลงานออกแบบครั้งแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า

ภายในงาน มีไฮไลท์คือการจัดแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์ ของผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเกือบ 20 ผลงาน จาก 12 นักศึกษา หลากหลายรูปแบบทั้ง Fashion Design และ Jewelry Design เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แอคเซสซอรี่ ตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ ไปจนถึงหนังสือการ์ตูน เช่น ลายผ้าสำหรับเครื่องแต่งกาย สไตล์ร็อคชิคที่ได้แรงบันดาลใจจากแสงกลางคืน, เสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้าน, เครื่องประดับที่ปรับเปลี่ยนสีได้จากแรงบันดาลใจของฤดูกาล, เครื่องประดับแรงบันดาลใจจากธาตุทั้ง 5, เลขศิลป์ สำหรับเกมเรเนียส ออนไลน์, เฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านร่างกายสำหรับเด็ก 3 – 6 ขวบ เป็นต้น ผ่านรูปแบบแฟชั่นโชว์ และการจัดแสดงผลงาน โดยการดำเนินรายการของ อ้น – ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์

นายสิทธิศักดิ์ สาครสินธิ์ อาจารย์พิเศษ ตรวจวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปี 4 คณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ อยู่ในการเรียนการสอนกระบวนวิชา Project in Design ของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษา แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาช่วงปลายภาคการศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่กระบวนความคิด ค้นคว้าเนื้อหา ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน ของตนเองสู่ สาธารณะชนได้ อันเป็นหัวใจหลักในการศึกษาเรียนรู้และเตรียมงาน เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพ ในอนาคตต่อไป
รู้สึกภูมิใจที่นักศึกษาสามารถ แสดงผลงาน และความสามารถผ่านงานที่พวกเขาตั้งใจ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มพูน ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านการออกแบบให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปในเรื่องการออกแบบ ได้เข้าชมผลงานและแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสช่องทางให้ กับนักศึกษาได้ติดต่อโดยตรงกับ ผู้ค้าที่สนใจในงานดีไซน์ได้โดยตรง ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้น่าจะเสริมสร้าง ให้พวกเขามีความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริงได้อย่างแน่นอน” นายสิทธิศักดิ์กล่าว

ด้าน นส. อาทิตยา จริงแล้ว ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กล่าวว่า ชื่องานในปีนี้ ที่ได้ตั้งว่า “ฉ่ำ” มาจากแนวคิดถึงการบ่มเพาะความเข้มข้น ทั้งทางด้านการค้นหา ข้อมูล และเนื้อหากระบวนการทางความคิด การริเริ่ม ทดลอง และการดีไซน์ จนพร้อมเต็มที่แล้ว ที่จะได้นำผลงานนี้ มาเสนอให้สาธารณะได้ทราบถึงความตั้งใจ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และให้บริการทางวิชาการ ของสาขาวิชา การออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่สาธารณะชน ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มากขึ้น เหมือนกับผลไม้ที่ “ฉ่ำ” เต็มที่แล้วนั่นเอง “การจัดงานในครั้งนี้ พวกเราทุกคนเชื่อว่าน่าจะได้รับผลตอบรับ ที่ดีจากผู้เข้าชม อย่างน้อยการได้แสดงพลังความตั้งใจของพวกเรา ก็น่าจากผู้ชม และหวังว่าในอนาคต ผลงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับความสนใจ มากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการจัดงานแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ” นางสาวอาทิตยา กล่าว

อนึ่ง งาน “ฉ่ำ” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2553 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens