FashionShow : Chula Thesis, แต่ง-งาน
Academy : Chulalongkorn University
Venue : CentralWorld
Date/Time : 2 April 2012, 18.00

Chula Thesis, แต่ง-งาน

Click here to Google Photo Gallery

CREATIVE ARTS CHULA THESIS EXHIBITION 2012 Proudly Present แต่ง-งาน
{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด

นิทรรศการแสดงโครงการการศิลปนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานฤมิตศิลป์ รุ่นที่ 24 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Natnicha Opassuksatit
0811994408 / PetchiieZ@gmail.com/
http://petchiiez.wordpress.com/

Internship : Dax Gabler NewYork and Tiffany Koury
Super Normal : Perfect Strangers

การที่สิ่งแปลกหน้าธรรมดา 2 สิ่ง มารู้จักและปฏิสัมพันธ์กัน อย่างลงตัว เกิดเป็น combination ที่สมบูรณ์. อาจเปรียบได้กับการตัดต่อทางรูปธรรม (Hybrid Objectified)
ที่เป็นการนำรูปลักษณ์เดิมของสิ่งต่างๆที่ธรรมดาที่สุด มาผสมตัดต่อเข้าด้วยกัน เพื่อแสวงหารูปลักษณ์ใหม่ ความเข้าใจใหม่ และพื้นที่ว่างใหม่ ที่อิงกับรูปลักษณ์เดิม.

_____________________________________________________________________

Jantamas Nilodom
0869838379/jantamaz@gmail.com/

Internship : mjolk homme(New york)
Face

เอาหลักการและสัดส่วนรูปร่างในอุดมคติของมนุษย์เช่นรูปปั้นของDavidหรือVenus มาออกแบบผสมและเปรียบเทียบกับรูปร่างและความไม่สมบูรณ์ของร่างกายหลังผ่าตัดที่
ให้ออกเป็นรูปทรงใหม่ที่ยังคงมีความงามตามสัดส่วนแต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

_____________________________________________________________________

Panadda Patiparnprasert
0844640303 /cake_berry@hotmail.com/

Internship : Disaya
The Arthur’s Horse

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีประเภทงานสังสรรค์ รูปแบบเฟมินีลที่มีทิศทางแตกต่างไปจากเดิม ผ่านแนวความคิดของศิลปิน Louise Nevelson
ที่มีมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานเฟมินีลจากความแข็งแกร่ง ความแตกต่าง ให้เกิดเป็นความลงตัวและความสวยงาม

_____________________________________________________________________

Supreeyanan Suwannarat
0852123413 / zest.supreeyanan@gmail.com/

Internship : Vickteerut
MODALIST

เครื่องแต่งกายสำเร็จรูปที่เน้นรูปแบบโครงสร้างเรียบง่าย เน้นการสร้างสรรค์รายละเอียดบนตัวชุดที่มีความน่าสนใจในลักษณะสามมิติ ผสมผสานระหว่างความเรียบง่าย
และความสร้างสรรค์อย่างลงตัว โดยดึงเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นจุดเด่นมานำเสนอผ่านเเนวคิดในการสร้างงานประติมากรรมของ”Rita McBride”

_____________________________________________________________________

Vijchika Udomsrianan
0867725907 /vijchika@gmail.com/

Internship : Interview Magazine, New York
Fleur

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย โดยการศึกษาแนวคิดการสร้างผลงานของศิลปืน Gustav Klimt เพื่อสร้างความเย้ายวนทางเพศให้แก่ผู้สวมใส่
ผ่านการสร้างลวดลายแทนการเปิดเผยสรีระ

_____________________________________________________________________

Suwapan Tongsathit
0868768245/ timotiae@gmail.com/
http://timotiae.wordpress.com/

Internship : Realistic Situation @ Headquarter and 4×4 MAN
Canine in Disguise

ดึงเอาเรื่องราวของการปรับตัวและพัฒนารูปลักษณ์รวมไปถึงการอำพรางรูปร่าง ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวพันไปตามวิถีชีวิต จากนิทานอีสปเรื่อง The Wolf in Sheep’s Clothing มาสอดคล้องกับการศึกษาแนวความคิดและผลงานของ Lola Dupre

_____________________________________________________________________

Chanit Sriarj
0866350630 / chanit.th@gmail.com/

Internship : Kai Boutique
”P-H-O” People – History – Original

เสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของตนเอง
ผ่านเสื้อผ้าที่สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลงตัว

_____________________________________________________________________

Yanin Sawartsoot
0846942132/ mintyanin@gmail.com/

Internship : Vickteerut and Asava
Twist of simplicity

กรรมวิธีการถอดประกอบ ที่ทำให้เครื่องแต่งกายเกิดรูปแบบใหม่ๆที่หลากหลาย แต่ยังคงลักษณะที่อยู่ในความเรียบง่าย สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส และนำไปประยุกต์กับเครื่องแต่งกายชิ้นอื่นๆได้

_____________________________________________________________________

Nathakit Panteung
0878242936/ npnatha.2@gmail.com/
http://natha2.wordpress.com/

Internship : T-ra
Age ace

อายุเหมือนเพื่อนสนิทติดตัวของผู้หญิงที่เป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงในการผสมผสานให้กลมกลืน

_____________________________________________________________________

Jaturapat Khemnark
0849298595/ centimetrek@yahoo.com/

Internship : Linda stylist and Lalalove(London)
Awaking Dali

การออกแบบเครื่องแต่การรูปแบบสตรีทกูตูร์ที่สามารถส่วมใส่ได้ในทุกโอกาส โดยนำเสนอผ่านแนวความคิดของ Salvador Dali เปรียบเสมือนการตื่นมาพบกับกับเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์ในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของเครื่องแต่งกายรูปแบบสตรีทกูตูร์

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial