Contemporary Fashion Competition 2017
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” ค้นหาดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่
9 May 2017 @ Siam Paragon
Photo by Jade

Click here to Google Photo Gallery

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย ปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการสร้างคน สร้างสังคม พร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านงานวัฒนธรรมสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสนับสนุนความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบไทยให้มีเวทีในการแสดงฝีมือและศักยภาพของตนเอง โดยงานจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี นักศึกษชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล นักออกแบบอิสระ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายเจษฎา บุญชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลชมเชย ด้านแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม ได้แก่ นายธงรชต ธนคุณากร

รางวัลชมเชย ด้านต่อยอดภูมิปัญญายอดเยี่ยม ได้แก่ นายกฤษดา รัตนางกูร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายในงานได้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์จากนายแบบและนางแบบจำนวนกว่า ๑๐๐ ชีวิต ซึ่งนำเสนอผลงานของดีไซเนอร์ไทยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รังสรรค์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผ้าไทย จากผู้เข้าสมัครทั่วประเทศ ๓๖๒ คน สำหรับการตัดสินผู้ชนะรางวัลในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ออกแบบชุด ตุ๊กตุ๊ก ไทยแลนด์ รางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ Miss Universe 2015 และชุด Jewel of Thailand, ชาลิสา วีรวรรณ บรรณาธิการบทความแฟชั่น, พัชทรี ภักดีบุตร ดีไซเนอร์แบรนด์เกรย์ฮาวด์ และพลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์อาซาว่า มาเป็นผู้ตัดสิน โดยมีรางวัลพร้อมกับโล่เกียรติยศทั้งสิ้น ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวนรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และผู้เข้ารอบคัดเลือกทั้งสิ้น ๑๒๙ คน จะได้รับเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง ๕ ผลงาน จะถูกนำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ ทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ณ คริสตัล คอร์ทชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่ ๑๐ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial