FashionShow : Creative Muslim Fashion Show 2011
Unveil Muslim Fashion The Way of Life
Venue : CentralWorld
Date/Time : 19 September 2011, 17.00

Creative Muslim Fashion Show 2011
Unveil Muslim Fashion The Way of Life

News by Nattawat (Jade)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดประตูโลกแฟชั่น ค้นหา Young Designer ออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านการออกแบบดีไซน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อมุ่งเจาะตลาดที่มีความต้องการซื้อสูง ดังเช่นกุลสตรีในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 20,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

Click here to Google Photo Gallery

กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนากลุ่มนักออกแบบ ให้มีทักษะและมุมมองที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ในการออกแบบเพื่อการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก เป็นการยกระดับสินค้าแฟชั่นมุสลิม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิดโอกาสให้กับนักออกแบบและผู้สนใจ ได้แสดงความสามารถในการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมที่เปิดกว้างทางความคิด แต่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้อง มีความทันสมัย เรียนรู้การผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ จากการสำรวจข้อมูลถึงความเป็นไปได้ของตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอนาคต ทางโครงการจึงได้กำหนดโจทย์เพื่อการประกวดเป็นดังนี้

ประเภทที่ 1 ชุดงานเลี้ยง (Party wear) เป็นประเภทเครื่องแต่งกายที่สตรีมุสลิมจะมีโอกาสใช้สอยค่อนข้างมาก และสามารถพัฒนารูปแบบได้หลากหลายตามโอกาสใช้สอยและพิธีกรรมต่างๆ มุ่งเน้นไปตลาดในกลุ่มอาเซี่ยน เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และเปิดกว้าง

ประเภทที่ 2 ชุดว่ายน้ำ (Swim wear) เป็นเครื่องแต่งกายที่มีข้อจำกัดสำหรับสตรีมุสลิมและไม่แพร่หลายในตลาด มีแนวโน้มน่าสนใจสำหรับตลาดในประเทศ รูปลักษณ์ภายนอกมีความคล้ายเสื้อผ้าลำลองถูกต้องกับวัฒนธรรม แต่เน้นประโยชน์การใช้สอยด้วยวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการว่ายน้ำ

ประเภทที่ 3 ชุดแต่งงาน (Wwedding wear) สำหรับสตรีมุสลิมประเทศบาห์เรน ซึ่งชุดแต่งงานยังคงมีความน่าสนใจในกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง และเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการความร่วมมือไทย-บาห์เรนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม และเพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียในอนาคต

แนวคิด ความคิดรวบยอด ( Mood Board Inspiration )

ความถูกต้องของกระบวนการสร้างสรรค์คอลเลคชั่น เหมาะสมกับโอกาสใช้สอย มีองค์ประกอบครบถ้วน เช่น Design Sketch , Color way , Material , Flat Pattern Sketch เป็นชุดที่สวมใส่และตัดเย็บได้จริง มีความทันสมัย ความถูกต้องสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมประเพณีของมุสลิม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ภาพจากหนังสือ Look Book (ภาพจากหน่วยงาน)

(ไม่มีข้อมูลผู้เข้าประกวด รวมถึงรายชื่อผู้ได้รับรางวัล)

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial