การจัดแฟชั่นโชว์นี้เป็นการรวมตัวโดยของนักออกแบบ กลุ่ม Dee project  “ คิดดี ทำดี ” จากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์  ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ เรียกสั้น ๆ ว่าซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ภายใต้ความร่วมมือกับ สถาบันออกแบบชั้นนำจากเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดยพระเทพเจติยาจารย์ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งมา การเป็นผู้นำของสถาบันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 82 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติมหาราชินี ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้

ภาพชุดนี้เป็น Pre-Lookbook ซึ่งทำการสวมใส่ในตัวน้องๆ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยก่อนทำการถ่าย Lookbook ต่อไป

Photo by Bong

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial