Dee project โครงการ ตามรอยพ่อ…สอนไว้” width=”140″ height=”70″ />Event : Dee Project โครงการ ตามรอยพ่อ…สอนไว้
Brand : Dee Project
Venue : ชั่งหัวมัน
Date/Time : 21 November 2015, 8.00

Dee project โครงการ ตามรอยพ่อ…สอนไว้

Photo by Jirakrit

ทางกลุ่ม Dee project ได้จัดทริปในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย.58 พาน้องๆบ้านนกขมิ้นและน้องๆในกลุ่ม Dee project เดินทางไปดูงานของพระองค์ท่านในโครงการ พระราชดำริ ซึ่งทางกลุ่มได้ตอบแทนน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ และน้องๆที่มีจิตอาสาที่ดีมาตลอด ทริปแรก จำนวน 10-12 ครอบครัวเพื่อร่วมเดินทางไป โดยทางกลุ่มขอขอบคุณ บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด สนับสนุนปริ้นท์เสื้อในโครงการทั้งหมด และ คุณนิธิรีย์ องค์สุรพงศ์ ที่ช่วยบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 50,000 บาท

Click here to Google Photo Gallery

โครงการ ตามรอยพ่อ…สอนไว้
หลักการและเหตุผล
ทางกลุ่ม เป็นนักออกแบบซึ่งจบจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ก่อตั้งโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ กลุ่ม Dee project ขึ้นในปี 2012 และได้เข้าช่วยเหลือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในด้านการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ 3ปีที่ผ่านมา จนได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพราะทางกลุ่มเล็งเห็นว่า ประเทศของเราจะพัฒนาต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต ขึ้น พร้อมกับความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ทางกลุ่ม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้สังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน ด้วยการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสายงานอาชีพที่กลุ่มถนัดเพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยที่เหมาะสมส่งผลต่อ พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญ โลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว ทางกลุ่มมีแนวความคิดที่จะพัฒนาน้องๆให้ได้รู้ ได้เห็น ว่าโลกใบนี้มีอะไรที่ควรเรียนรู้อีกมากมาย จึงเป็นที่มาของ โครงการ ตามรอยพ่อ…สอนไว้ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยาวชนจำนวนมากไม่เคยรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรเพื่อพวกเราบ้าง โดยทางกลุ่มได้จัดทริปเพื่อพาน้องๆของทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยโครงการแรกจะพาไปดู โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

เมื่อทราบชื่อโครงการตามพระราชดำริว่า “โครงการชั่งหัวมัน” หลายท่านก็คงจะสงสัยตาม พระราชดำรินี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ต่างตีความกันไปต่าง ๆ นานา

โครงการ จึงน่าจะมาทำความเข้าใจโครงการนี้ ว่ามีที่มาอย่างไร ให้เข้าใจแจ่มชัดด้วย ที่พระองค์ท่านได้ ทรงกระทำให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราอีกโครงการหนึ่ง จากจำนวนทั้งหมด ๔,๐๐๐ กว่า โครงการ เป็น โครงการตามพระราชดำริล่าสุด

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่า ยาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า

“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”   “ชั่งหัวมัน” หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ
พื้นที่ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กรุณาให้ข้อมูลถึงที่มาของโครงการชั่งหัวมันว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้ นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ พอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตัวชั่ง มีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ

เป้าหมายของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวคิด

คุณดิสธร บอกว่า โครงการชั่วหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

• พืชสวนครัว ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พริก กะเพรา โหระพา มะนาวแป้น ผักชี
• ผลไม้ ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย แก้วมังกร มะละกอแขกดำ มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง ชมพู่เพชรสายรุ้ง กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก
• พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อัอยโรงงาน มันเทศญี่ปุ่น มันเทศออสเตรเลีย มันต่อเผือก มันปีนัง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวเหนียวพันธุ์ชิวแม่จัน ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวหอม ข้าวจ้างพันธุ์ลีซอ ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวขาว ยางนา ยางพารา ชมพู่เพชร

Sponsor –
บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ไทยเฟื่องฟ้า ทราเวิล จำกัด
ThaiCatwalk.com

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy