FashionShow : Dee Project 13 : Woven Signature
Brand : Dee Project
Venue : CIDI
Date/Time : 24 October 2019, 13.00

Dee Project 13 : Woven Signature

แฟชั่นโชว์การกุศล Dee project 13  Woven Signature
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณฐานิญา นันทิธนะภาส ประธานกลุ่ม  Deeproject ร่วมกับ คุณพิรุณ เหมวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์.พี.โคลทติ๊ง จำกัด ได้จัดแฟชั่นโชว์การกุศล Dee project 13  Woven Signature ขึ้น  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 4 สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ สุขุมวิท ซอย 101 ซึ่งแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครอง ดีไซเนอร์จิตอาสาทั้ง 13 ท่าน ที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนางานออกแบบเสื้อผ้าอย่างมืออาชีพ

Click here to Google Photo Gallery

โดยการนำผ้าทอซาโอริ ฝีมือการทอจากน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี หนึ่งในโครงการของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ  มาใช้เป็นผ้าหลักในการออกแบบ เพื่อเป็นการยกระดับ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากผลงานผ้าทอซาโอริของน้องๆ ให้เป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตลาดและขาย บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุชาติ ชวางกูร ประธานกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพ ได้ให้เกียรติขึ้นมอบโล่ห์เกีรยติคุณ กับ ดีไซเนอร์ทั้ง 13 ท่าน โดยแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ เป็นผลงานจากดีไซเนียร์จิตอาสาทั้ง 13 ท่าน รวม 9 Collection  ดังนี้

กลุ่ม Pirates of the caribbean 
: คุณศรัญญา ทองหล่ออนันต์ , คุณอัญชลี สีทาน้อย, คุณ ฤดี สกุลพงศ์ยืนยง

กลุ่ม 4P. ( Four P) Garden/ Burning/ Hope
: คุณธนัช เหมวดี

กลุ่ม Assadong
: คุณสุนีย์ เวสารัชชานนท์

กลุ่ม Emotion
: คุณกาญจนา สธน เสาวภาคย์

กลุ่ม Flower fields of fantasy
: คุณธัญทิพย์ พิศิษฐ์พงศา, คุณชญาน์นันท์ ภัทรกาญจน์พงษ์,คุณปัณณพัฒน์ สว่างโรจน์

กลุ่ม Season change
:คุณณัฐธยาน์ แสงยิ่งยงวัฒนา , คุณธัญญ์นภัส หาญโรจนวุฒิ, คุณรุ้งตะวัน ไพรสัณต์

กลุ่ม Crochetty
: คุณธวัชชัย ลิมปิสุรีย์

สำหรับแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ได้นายแบบ – นางแบบ เด็กเยาวชนจิตอาสา ที่ผ่านการออดิชั่นมาร่วมสร้างสีสันในการเดินแบบการกุศลกว่า 100 คน ซึ่งหลังจากการจัดงานแล้ว ชุดแฟชั่นโชว์ทั้ง 9 Collection จะมีการประมูลเพื่อนำรายได้ของการจัดกิจกรรมส่งมอบให้พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในความอุปการะของท่านต่อไป

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม Dee project 13  Woven Signature ในครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI)
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
บริษัท ซาโอริ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟร์.พี. โคลทติ้ง จํากัด
บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ฟุกุ เจแปนนิส เรสเทอรอง กรุ๊ป จำกัด
คาลันธาออร์แกนิคเมคอัพ
บริษัท เอ็มพี โกลบอล จำกัด
ร้านอาหารดิสคอฟเวอรี่ ราชพฤกษ์
ร้านอาหาร ณ เวลาพาเพลิน
บริษัท โชคสุขใจ เมทัล จำกัด
บริษัท สยาม วิน บอร์น จำกัด
น้ำแร่โกล์ด
น้ำดื่มแองเจิ้ลวอเตอร์
บจก. ดับบลิว คอนเซ็ปส์
และไทยแคทวอล์ค

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial