Dee Project – Thai Dress
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

9 August 2016 @ Dusit Thani Hotel

Click here to Google Photo Gallery

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดงาน “ราษฎร์ร่วมรัฐ สืบสานศิลป์ไทย” เพื่อธำรงวัฒนธรรมไทยในโครงการ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ในวันศุกร์” ขึ้น ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิพระดาบส โดยมีเหล่าเซเลปฯ มาร่วมงานพร้อมเดินแฟชั่นโชว์ชุด “เริงร่า ลีลา ผ้าซิ่น” มากมายถึง ๘๔ ท่าน อาทิ รศ.ส.พญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ,คุณชาลอต โทณวณิก,คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ,ดร.มนวิภา ประชันคดี ฯลฯ และยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก เป็นประธานในงาน โดยมี ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา,ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรมว.วัฒนธรรม,พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย,คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล,คุณภัทรา ศิลาอ่อน,คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม มาร่วมงานอีกด้วย

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial